Citáty na téma fikce


Václav Havel foto
Václav Havel 47
disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 – 2011
„Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež.“

Stephen King foto
Stephen King 200
americký spisovatel 1947
„Fikce je pravda uvnitř lži a pravda o této fikci je jednoduchá: kouzla neexistují.“


 Jiří Karásek ze Lvovic foto
Jiří Karásek ze Lvovic 4
český básník, literární kritik, sběratel umění, spisovate... 1871 – 1951
„Fikce je věčná, realita hyne. Vymyšlené tvary žijí, skutečné mizejí. Pravda je pomíjivá, klam věčný. Vášně a city, jimž se podrobují lidé v opravdovém životě, nemají nikdy té síly jako vášně a city, jež byly vymyšleny jimi.“ Gotická duše

Georg Forster foto
Georg Forster 4
1754 – 1794
„Zkušenost v lásce je jen fikce, protože velká láska vylučuje jakoukoliv zkušenost.“

čingiz Ajtmatov foto
čingiz Ajtmatov 9
sovětský spisovatel 1928 – 2008
„Svoboda je svobodou jen tehdy, není-li v rozporu se zákonem, jinak je to fikce.“

Simone de Beauvoir foto
Simone de Beauvoir 34
francouzská spisovatelka, intelektuálka, existencialistic... 1908 – 1986
„Literatura poskytuje možnost pomstít se skutečnosti tím, že ji podřídíme fikci.“

Wieslaw Brudzinski 48
1920 – 1996
„Žádná z knih opravdového spisovatele není založena čistě na fikci s výjimkou memoárů.“

Carl Levin foto
Carl Levin 1
americký politik 1934
„Samozřejmě, že spojitost mezi Saddámem a 11. zářím nebo Al-Káidou je fikce.“


Isaac Bashevis Singer foto
Isaac Bashevis Singer 9
polsko-židovsko-americký autor 1902 – 1991
„Celá škola fikce ve 20. století vychází z Hamsuna.“

Pablo Picasso foto
Pablo Picasso 43
španělský malíř, sochař, grafik, keramik a scénograf 1881 – 1973
„Umění je fikce, která nám umožňuje rozpoznat pravdu. Přinejmenším tu pravdu, jež je nám předkládána k chápání.“

Frédéric Bastiat foto
Frédéric Bastiat 6
francouzský klasický liberální teoretik, politický ekonom... 1801 – 1850
„Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních.“

Stephen King foto
Stephen King 200
americký spisovatel 1947
„Haven není skutečný. Postavy také nejsou skutečné. Jde o fikci s jedinou výjimkou:Tommyknockeři jsou skuteční. Jestli se vám zdá,že si dělám legraci, pak v noci vůbec nedáváte pozor.“


Rex Pickett foto
Rex Pickett 1
spisovatel 1956
„Štěstí neexistuje, jde o fikci vytvořenou farmaceutickými firmami.“

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Skutečnost se může měnit, fikce se musí znovu vymyslet.“

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„Globální oteplování způsobené lidmi je nesmyslná fikce. Dá se naopak předpokládat, že když se oteplí oceán, nad Antarktidou bude více sněžit a masa ledovců naroste“ 19.9. 2006

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963
„Věřím v politickou rovnost. Jsou však dva navzájem opačné důvody, proč být demokratem. Můžete si myslet, že všichni lidé jsou tak dobří, že se mohou podílet na vládě republiky, a tak moudří, že republika potřebuje jejich radu. To je podle mého názoru falešná, romantická nauka o demokracii. Na druhé straně můžete věřit, že padlí lidé jsou tak zkažení, že žádnému z nich není možno svěřit nekontrolovanou moc nad jeho spoluobčany. Věřím, že toto je pravým důvodem demokracie - jak říká lord Acton - že „všechna moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně“. Jedinou nápravou bylo odnětí pravomocí a jejich náhrada zákonnou fikcí rovnosti.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .