Citáty na téma filosof


 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, staneš se filosofem.“

Karel Kryl foto
Karel Kryl 24
český písničkář 1944 – 1994
„Dokud jsi, tupče, mlčel, byl jsi filosof.“


Graham Greene foto
Graham Greene 37
anglický spisovatel, dramatik a literární kritik 1904 – 1991
„Pravda, pomyslil si, nikdy nemá pro žádnou lidskou bytost skutečnou cenu - je to symbol, po kterém se pídí matematici a filosofové. V lidských vztazích mají lži a laskavost cenu tisíce pravd.“

Woody Allen foto
Woody Allen 137
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, d... 1935
„Můj přítel, filosof Jaques Monod, mluvil často o nahodilém charakteru vesmíru. Věřil, že všechno v životě se děje náhodou, snad jen s výjimkou jeho snídaně, kterou mu podle jeho názoru téměř určitě připravovala hospodyně...“

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 60
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Prázdná je řeč toho filosofa, který neléčí žádnou lidskou bolest. Neboť jako by nebyl žádný užitek z lékařství, kdyby nevyhánělo z těla nemoci, tak není žádný užitek z filosofie, jestliže nezapuzuje bolest duše.“

 Pythagoras foto
Pythagoras 38
starověký řecký matematik a filozof -585 – -500 př. n. l.
„Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.“

Herman Melville foto
Herman Melville 6
americký romanopisec, povídkář, esejista a básník 1819 – 1891
„Abychom byli pravými filosofy, snad si my smrtelníci nesmíme být vědomi toho, že tak žijeme či o něco takového usilujeme.“ Bílá velryba

Walter Kiaulehn 1
německý spisovatel 1900 – 1968
„Panuje mínění, že Sokrates mohl vydržet s Xantipou jen proto, že byl filosof. Myslím si, že opak je pravdou. Stal se filosofem jen proto, že byl ženatý s Xantipou.“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Nebylo dosud filosofa, který by nemohl trpělivě snášet bolení zubů.“

André Gide foto
André Gide 18
francouzský romanopisec a esejista 1869 – 1951
„Filosof odpovídá na vaši otázku tak, že ani neporozumíte, na co jste se ptali.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„V očích milující ženy je i hlupák filosofem.“

Heinrich Heine foto
Heinrich Heine 52
německý spisovatel 1797 – 1856
„Že se manžel Xantipy stal velkým filosofem, je pozoruhodné. Při tom věčném štěkání ještě myslit! Ale psát nemohl, to už bylo nad jeho síly: Sokrates nezanechal jedinou knihu.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„I když jste vymyslel něco, čemu sám nerozumíte, nejste ještě filosof. Musíte teprve udělat doktorát.“

Denis Diderot foto
Denis Diderot 47
francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 – 1784
„Filosofem lásky se stává ten, kdo ji nezná.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„"Nejcennější ze všeho je život," řekl filosof, ale ani za cenu života své tvrzení neodvolal.“

Jaroslav Hašek foto
Jaroslav Hašek 34
český anarchista, humorista, novinář, publicista, romanop... 1883 – 1923
„I ten největší filosof se často nějaké blbosti neubrání.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .