Citáty na téma filozofie


Michael Jackson foto
Michael Jackson 76
americký zpěvák 1958 – 2009
„Nemám slov, abych vyjádřil, co cítím při čtení knih. Trávím spoustu času čtením, protože to velmi miluji. Dokážu se v té knížce úplně ztratit a zapomenout, kde jsem. Filozofie je můj oblíbený předmět. To, co je skvělé na čtení, je, že na jednom řádku můžete narazit na něco, co jste se snažili vyjádřit celý život, nebo něco, na co jste se snažili přijít celý život.“

 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„Filozofie náboženství byla vždy orientována na smrt místo na život. Náboženství učí, že důležité je to, co přichází po životě, zatímco to, co se stane před smrtí, nemá žádný význam. Dosud náboženství uctívalo smrt, ale neprojevovalo žádnou úctu k životu. Nikde nenacházíme radostné přijímání květů a plodů života; všude nacházíme úporné lpění na mrtvých květech. Naše životy jsou nápisy na hrobech mrtvých květů.“


Karl Jaspers foto
Karl Jaspers 14
německý psychiatr a filozof 1883 – 1969
„Kdo filozofii odmítá, již filozofuje, aniž by si to uvědomoval.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Filozofie vzniká z toho, že se lidé diví.“

Zdeněk Velíšek 4
český hispanista a novinář 1933
„Umění Dálného východu, hudba, poezie, tanec, výtvarné umění, ba i zvyklosti a určité vzorce myšlení tamní populace, to skutečně pro mě byla jedna velká neznámá. A to jsem měl dělat reportáže o jejich životě. Ale zjistil jsem, že tamní lidi znají evropské umění. A třeba i evropskou filozofii. Není to pro ně vůbec žádná velká neznámá, jak jsem si myslel. Měl jsem to vlastně vědět. My v Evropě bereme dokonce jako přirozené, že nejen znají Dvořáka, Smetanu a třeba Brahmse a Bizeta, ale že taky mají řadu skvělých interpretů evropské hudby. Když jsem na tento poněkud zahanbující rozdíl mezi námi Evropany a jimi narazil ve styku s Tchajwanci a jinými obyvateli Dálného východu, mohl jsem si vybrat: Buď pociťovat hrdost nad světovostí české a obecně evropské západní hudby, malířství a dalších kulturních projevů nebo podlehnout tomu pocitu zahanbení nad svou, evropskou a západní neznalostí umění Dálného východu. Co víme o čínské opeře? Jak často je na repertoáru v Evropě? Jak předvídat nějaké modely jejich politického chování, když naše znalosti jejich myšlení nedosahují takové hloubky jako jejich znalosti našich stereotypů.“

Louis Pasteur foto
Louis Pasteur 4
chemik a mikrobiolog 1822 – 1895
„Je více filozofie v láhvi vína než ve všech knihách.“

Jim Rohn foto
Jim Rohn 10
americký motivační řečník 1930 – 2009
„Vaše osobní filozofie je největším faktorem, který určí, jakým směrem se bude ubírat váš život.“

 Zarathuštra foto
Zarathuštra 10
perský prorok a zakladatel zoroastrismu
„Prubířský kámen každé civilizace, náboženství, filozofií či člověka je jejich postoj vůči světu zvířat. Nakládání se zvířaty spadá do oblasti morálky bez povinností a sankcí. Řekni mi jak jedná se zvířaty a já ti řeknu kdo jsi.“


Dante Alighieri foto
Dante Alighieri 28
italský básník 1265 – 1321
„Filozofie je láskyplné zacházení s moudrostí.“

Ivo Tretera foto
Ivo Tretera 1
český filozof a vysokoškolský pedagog 1933 – 2012
„Vládci nepotřebují odporující filozofii, ti potřebují jen zastírající a přitakávající ideologii.“

Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 21
český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 – 1912
„Člověk slevuje ustavičně, a v tom je vlastně celá životní filozofie: slevovati z ideálů svých a mladistvého poblouznění.“

 Averroes foto
Averroes 2
středověký arabský učenec 1126 – 1198
„Co je pravda ve filozofii, nemusí být pravda v teologii a naopak. Víra vypráví jen pohádky k potřebě nevzdělaných davů, skutečná pravda je jenom pravda vědecká, pravda filozofická, pravda Aristotelova.“


Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 197
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Filozofie nového tisíciletí bude:
Nedívejte se na chyby v životě druhých,
nedívejte se na chyby ve svém vlastním životě.
Přinuťte se vidět
jen všechny dobré věci, které jste udělali,
všechny dobré věci, které se chystáte udělat,
a všechny dobré věci, které udělali druzí.“

Johann Gottlieb Fichte foto
Johann Gottlieb Fichte 6
německý filozof 1762 – 1814
„Odvrať svůj pohled ode všeho, co tě obklopuje a zaměř jej do svého nitra: to je první požadavek, který má filozofie na svého učedníka. “

Stuart Wilde foto
Stuart Wilde 2
anglický spisovatel 1946 – 2013
„Mou filozofií je pravda ve mně. Prostřednictvím vyjádření své jedinečnosti se stávám svobodným.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filozofie.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 79 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .