Citáty na téma forma


František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Ctižádost je produktivní forma ješitnosti.“

 Benedikt XVI. foto
Benedikt XVI. 8
katolický papež, nyní emeritní 1927
„(na adresu kněží v celibátu) Zřeknutí se manželství a rodiny se musí chápat takto: Vzdávám se toho, co je lidsky vlastně nejnormálnější a také nejdůležitější. Vzdávám se toho, že sám rozšířím strom života dalším životem, že budu mít vlastní zemi života, a žiji ve víře, že mou zemí je Bůh. Tím pro druhé svědčím o nebeském království, činím tuto víru hodnověrnější. Nejen slovy, ale zvláštním způsobem existence tedy svědčím o Ježíši, o evangeliu, a touto formou svého života se mu dávám k dispozici.“


Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Utrpení je potřebnou podmínkou vzrůstu jak fyzického, tak i duševního. Bez utrpení nemůže život přejít z jedné formy do druhé. Nemůže, neboť samo utrpení působí vzrůst.“

Francois Coppée foto
Francois Coppée 9
francouzský básník a romanopisec 1842 – 1908
„Trpět pro milovaného člověka je v lidském řádu určitou formou štěstí.“

Jean Paul foto
Jean Paul 124
německý spisovatel 1763 – 1825
„Rozchod bez nenávisti je pokračování lásky v jiné formě.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se učí formou hry, abys také lépe mohl pozorovat, k čemu se kdo svou přirozeností hodí.“

Jiří Suchý foto
Jiří Suchý 33
český básník, divadelní ředitel, dramatici, filmový režis... 1931
„Žárlivost je nejméně vhodná forma boje s konkurencí.“

Zdeněk Jirotka foto
Zdeněk Jirotka 8
český dramatik, humorista, novinář, publicista, romanopis... 1911 – 2003
„Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života.“


Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Zvědavost je forma ženské odvahy.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Neexistuje jiná rozumná forma výchova než být příkladem - nelze-li jinak, tedy odstrašujícím.“

„Demokracie je nejrafinovanější forma totality.“

Jonathan Swift foto
Jonathan Swift 55
anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 – 1745
„Hádka je nejhorší formou komunikace.“


Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Pouze ti, kdo překonali svou závislost na světě forem, mohou vytvořit lepší svět.“

Michael Jackson foto
Michael Jackson 76
americký zpěvák 1958 – 2009
„Hluboko uvnitř cítím, že tento svět, ve kterém žijeme, je obrovský monumentální symfonický orchestr. Věřím, že v prvotní formě celého stvoření je zvuk a to ne pouze náhodný zvuk, ale hudba“

„Nejdokonalejší formou lásky je sebeláska. Nebo snad nedokážete být věrni ani sami.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .