Citáty na téma historik


Václav Havel foto
Václav Havel 47
disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 – 2011
„Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítel socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus; byly to všechno lži.“ Zdroj: historik Viliam Plevza v rozhovoru pro www. tyden. cz 47/2015

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957
„Někteří západoevropští historikové říkali, že je nutné poskytnout lidem ve východní Evropě čas, že postrádají vědomí dějinné dynamiky, protože čtyřicet let komunismu vytvořilo bezdějinnou díru. Lidé z východních zemí to ale vnímali jinak, a měli pocit, že by mohli lidem v západní Evropě poskytnout mnohé zajímavé zkušenosti, a cítili se opuštění a odstrkovaní. A psychoanalytikové říkali, že přerušované dějiny jsou jako přerušovaná soulož a vyvrcholení že není přirozeným důsledkem spontánního aktu, ale způsobem, jak se zbavit frustrace.“ Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku


André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Od počátku civilizace ještě nikdo nezměnil dějiny tak úspěšné jako historici.“

George Raymond Richard Martin foto
George Raymond Richard Martin 65
americký spisovatel, scenárista a televizní producent 1948
„Čtu hodně, ale nemyslím si, že jsem historik nebo expert: většina z knih, které jsem schroupal jsou závažné, ale i pro širokou veřejnost.“

žarko Petan foto
žarko Petan 27
slovinský spisovatel a režisér 1929 – 2014
„O naši lepší budoucnost se starají politikové, o lepší minulost historikové a o lepší přítomnost novináři.“

 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842
„Nezbytná kvalifikace pro historika je neschopnost vymýšlet si.“

Samuel Butler foto
Samuel Butler 33
básník a satirik 1612 – 1680
„Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou.“

„Za mnohé světlé stránky našich dějin musíme poděkovat našim historikům.“


„Historik - pomlouvač velkého formátu.“

Peter Burke foto
Peter Burke 1
britský historik 1937
„Jako kulturní historik již léta užívám celé řady různých přístupů a věnuji se rozličným tématům…, od sociální historie vysoké i lidové kultury a historické antropologie až k historii ,představení’, a rád bych společně s Edith Piaf prohlásil, že „je ne regrette rien“ (ničeho nelituji) a že se domnívám, že všechny tyto přístupy a témata stále přinášejí cenné postřehy a poznatky.“

Andrej Žarnov 1
spisovatel, básník, lékař 1903 – 1982
„Byl to historik, který se nořil do temných vod minulosti, aby odtud vynášel perly nádhery pod slovenské slunce. Spisovatel, který velkou část svého života zasvětil své zvláštní lásce - dějinému výzkumu amerických Slováků...“ o Konštantínovi Čulenovi

Tomáš Krystlík 5
český publicista 1947
„Proč by se měla historie chápat? Historie je snůška jevů, kterým se každý historik snaží vtisknout alespoň trochu řád. Jsem snad jak zločinec Beneš, který chápal politiku a všechny humanitní obory jako vědy přírodovědecké, tj. že v nich platí pevné zákony?“


David Herbert Donald 1
americký historik 1920 – 2009
„....osamělá postava mezi radikálními historiky. -- o Gabrielu Kolkovi“

„Jako historik se vždycky musím vžít do osob a do ideologie té doby, do činů, které mají smysl pro ty, kteří je vykonali, tedy i nacistů. Jinak bych nedělal dobře svou práci a historie by neměla smysl.“

„Historika dělá historikem odstup; navíc sítem času propadnou jen události podstatné, které se „tady a teď“ špatně odlišují od těch nepodstatných. Získat tento odstup není při zkoumání soudobých dějin snadné.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Profesore Pekaři, vzpomínám často na Vás a naše styky. Byl jste hodný člověk.“ k úmrtí historika Pekaře

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .