Citáty na téma hmota


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Jsme stvořeni z téže hmoty jako sny.“

Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943
„Naše ctnosti a nezdary jsou neoddělitelné, stejně jako síla a hmota. Když se oddělí, člověk už není a nebude.“


Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 181
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Tady platí klasická rovnice: Vědění = síla = energie = hmota = množství. Skutečně dobré knihkupectví není vlastně nic jiného než vylepšená černá díra, která umí číst.“

Auguste Rodin foto
Auguste Rodin 12
francouzský sochař 1840 – 1917
„Tělo je roztavenou hmotou, do níž se obtiskují vášně. “

Rabíndranáth Thákur foto
Rabíndranáth Thákur 39
bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, m... 1861 – 1941
„Jako jedinec jsem zcela jedinečný, odlišný ode všeho, s ničím nesrovnatelný. Ani veškerá hmota vesmíru není sto rozdrtit mou individualitu.“

Max Planck foto
Max Planck 4
německý fyzik 1858 – 1947
„Každá hmota vzniká a trvá jen silou, která uvádí do pohybu atomové částečky.“

Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák 20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 – 2010
„Je přece zázrak, že se živá hmota dopracovala vývojem k takové dokonalosti, že dokázala vytvořit lidský mozek, skrze nějž nejenže zříme svět kolem nás, ale dokonce mu i určitým, byť nedokonalým způsobem rozumíme.“

Stanislav Kostka Neumann foto
Stanislav Kostka Neumann 4
český anarchista, básník, esperantista, literární kritik,... 1875 – 1947
„Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce.“


Milan Kenda 20
1937
„I hloupost je produktem vysoce organizované hmoty.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Všechny velké práce ve světě hmoty, které lidstvo od pravěku vykonalo a kterými změnilo tvář země i vnější způsob života na ní, nejsou ničím ve srovnání s úsilím, jež by dnes muselo vynaložit, aby změnilo člověka, jeho smýšlení, zaměření i charakter tak, aby všech technických možností, jimiž vládne, užíval už jen pro dobro a mír, ne ke zlu, násilí a zkáze.“

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 58
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.
„Myšlenka hýbe hmotou.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Ženy představují vítězství hmoty nad duchem; muži představují vítězství ducha nad morálkou.“


Friedrich Engels foto
Friedrich Engels 15
německý sociolog, autor, politický teoretik a filozof 1820 – 1895
„Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je je jen nejvyšším produktem hmoty.“

Egon Lánský foto
Egon Lánský 42
český místopředseda vlády ČR, senátor českého Parlamentu ... 1934 – 2013
„Rozum nad hmotou: Na koktejlové party se ještě nikdo nezamiloval do duše toho druhýho.“

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Člověk by měl nesmírnou podnikavost a důvěru ve své síly a svého ducha, kdyby ho smrt nepoučovala, že nestojí mimo hmotu a že jsou věci, jichž překonati nelze nikdy.“

„Mnohost, jednota, energie: to je trojí stránka hmoty.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .