Citáty na téma hmota


Stanislav Kostka Neumann foto
Stanislav Kostka Neumann 4
český anarchista, básník, esperantista, literární kritik,... 1875 – 1947
„Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Všechny velké práce ve světě hmoty, které lidstvo od pravěku vykonalo a kterými změnilo tvář země i vnější způsob života na ní, nejsou ničím ve srovnání s úsilím, jež by dnes muselo vynaložit, aby změnilo člověka, jeho smýšlení, zaměření i charakter tak, aby všech technických možností, jimiž vládne, užíval už jen pro dobro a mír, ne ke zlu, násilí a zkáze.“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Jsme stvořeni z téže hmoty jako sny.“

Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943
„Naše ctnosti a nezdary jsou neoddělitelné, stejně jako síla a hmota. Když se oddělí, člověk už není a nebude.“

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Tady platí klasická rovnice: Vědění = síla = energie = hmota = množství. Skutečně dobré knihkupectví není vlastně nic jiného než vylepšená černá díra, která umí číst.“

Auguste Rodin foto
Auguste Rodin 12
francouzský sochař 1840 – 1917
„Tělo je roztavenou hmotou, do níž se obtiskují vášně. “

Rabíndranáth Thákur foto
Rabíndranáth Thákur 39
bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, m... 1861 – 1941
„Jako jedinec jsem zcela jedinečný, odlišný ode všeho, s ničím nesrovnatelný. Ani veškerá hmota vesmíru není sto rozdrtit mou individualitu.“

Max Planck foto
Max Planck 4
německý fyzik 1858 – 1947
„Každá hmota vzniká a trvá jen silou, která uvádí do pohybu atomové částečky.“


Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák 20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 – 2010
„Je přece zázrak, že se živá hmota dopracovala vývojem k takové dokonalosti, že dokázala vytvořit lidský mozek, skrze nějž nejenže zříme svět kolem nás, ale dokonce mu i určitým, byť nedokonalým způsobem rozumíme.“

Milan Kenda 20
1937
„I hloupost je produktem vysoce organizované hmoty.“

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 58
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.
„Myšlenka hýbe hmotou.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Ženy představují vítězství hmoty nad duchem; muži představují vítězství ducha nad morálkou.“


Friedrich Engels foto
Friedrich Engels 15
německý sociolog, autor, politický teoretik a filozof 1820 – 1895
„Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je je jen nejvyšším produktem hmoty.“

Egon Lánský foto
Egon Lánský 42
český místopředseda vlády ČR, senátor českého Parlamentu ... 1934 – 2013
„Rozum nad hmotou: Na koktejlové party se ještě nikdo nezamiloval do duše toho druhýho.“

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Člověk by měl nesmírnou podnikavost a důvěru ve své síly a svého ducha, kdyby ho smrt nepoučovala, že nestojí mimo hmotu a že jsou věci, jichž překonati nelze nikdy.“

„Mnohost, jednota, energie: to je trojí stránka hmoty.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .