Citáty na téma hněv


Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv.“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Hněv žen je jako déšť v lese. Padá dvakrát.“


„Na hvězdy které naslouchají, a sny které odpovídají. (kniha Dvůr mlhy a hněvu)“

„Nejlépe poznáme charakter člověka v peněžních záležitostech, při pití a v hněvu.“

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Hněv se nepřekoná hněvem, ale láskou.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")“

Johannes Robert Becher foto
Johannes Robert Becher 6
německý politik 1891 – 1958
„Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu!“

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Hněv překonávej srdečností,
zlé oplácej dobrým,
lakomého překonávej dary,
pravdou překonávej lháře.
(Nikdo není ostrov)“


 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Nejlepší lék na hněv je prodlení.“

 Sakja-Pandita foto
Sakja-Pandita 8
tibetský lama 1182 – 1251
„Za způsobenou škodu když pomstít se chceš člověku, vede tě hněv, ten potlač u samého zrodu! Protože v koloběhu žití přinášel už od věků právě hněv lidem vždycky nejkrutější škodu.“

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.“

Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 192
římský básník -43 – 17 n. l.
„Slzám dát průchod je vhodné, pláčem se zbavujeme hněvu.“


George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Hněv je špatný rádce; zavrhněte jej. Lítostivost je někdy ještě horší; zavrhněte ji. Ale nezavrhněte milosrdenství. Pamatujte jenom, že nejdůležitější je spravedlnost.“

Paul McCartney foto
Paul McCartney 20
anglický hudebník 1942
„George napsal Taxmana a já to zahrál na kytaru. Napsal to v hněvu, když zjistil, co finanční úředníci dělají. Nikdy předtím nevěděl, co se může stát s vašimi penězi.“

Susanna Mary Clarke foto
Susanna Mary Clarke 6
britská autorka 1959
„„Především si zapamatujte: magie vychází se srdce stejně jako z hlavy a vše, co činíme, bychom měli dělat z lásky, radosti nebo spravedlivého hněvu.“ (Dámy z Grace Adieu a jiné povídky)“

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 56
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.
„Zuřivost a hněv vrhá rozum do záhuby.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 101 citátů

Obrázky s citáty na téma hněv

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .