Citáty na téma hněv


Gustave Flaubert foto
Gustave Flaubert 39
francouzský spisovatel 1821 – 1880
„Hněv nemá sílu, je to kolos na rozklepaných nohách, který víc zraňuje sebe než jiné.“

 Cato starší foto
Cato starší 46
-234 – -149 př. n. l.
„Snadno zabrání hněv, aby mysl poznala pravdu.“


Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Nezabíjí se hněvem, ale smíchem.“

„Mírná řeč láme hněv.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv.“

  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Pomstou, odplatou nebo hněvem nemohou být křivdy odčiněny.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“ "šestero odkazů"

„Žij svůj život bez lítosti a hněvu. Cokoliv se stalo v minulosti, odpusť sám sobě i ostatním. Vyber si lásku.“


„Nejlépe poznáme charakter člověka v peněžních záležitostech, při pití a v hněvu.“

 Buddha foto
Buddha 38
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Hněv překonávej srdečností,
zlé oplácej dobrým,
lakomého překonávej dary,
pravdou překonávej lháře.“
Nikdo není ostrov

 Buddha foto
Buddha 38
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Hněv se nepřekoná hněvem, ale láskou.“

 Buddha foto
Buddha 38
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.“


Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Hněv žen je jako déšť v lese. Padá dvakrát.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Nejlepší lék na hněv je prodlení.“

Alphonse Daudet foto
Alphonse Daudet 16
francouzský romanopisec 1840 – 1897
„Nenávist je hněv slabých.“

Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 194
římský básník -43 – 17 n. l.
„Slzám dát průchod je vhodné, pláčem se zbavujeme hněvu.“

Obrázky s citáty na téma hněv

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .