Citáty na téma hnutí


Charles Darwin foto
Charles Darwin 20
britský přírodovědec 1809 – 1882
„Zvířata mají stejné pocity jako člověk: radost a bolest, štěstí a neštěstí. Tato hnutí mysli je postihují ve stejné míře jako nás.“

Pavel Kováčik foto
Pavel Kováčik 1
český člen českého Parlamentu (1996-1998), člen českého P... 1955
„Mým vzorem je můj děda - venkovský kovář, kterého vyhnala zoufalá prvorepubliková chudoba ze Slovenska do emigrace ve Francii, kde po okupaci vstoupil do hnutí odporu. Poté zbytek války strávil v koncentráku.“


Andrej Babiš foto
Andrej Babiš 9
český podnikatel a politik 1954
„My čistý štít máme, nemáme tedy co skrývat. Proto možná konkurenční strany tvrdí, že jsme „nečitelní“.“ o hnutí ANO 2011 před volbami 2013

Richard Rohr foto
Richard Rohr 8
americký duchovní spisovatel, řečník, učitel, katolický f... 1943
„To nejlepší, co nám katolicismus poskytl, bylo spojení duchovnosti Východu a praktičnosti Západu. Dal vyrůst duchovním velikánům ve svých svatých, intelektuálním velikánům ve svých velkých teolozích a organizačním velikánům v mnoha svých biskupech a papežích. Dal vzniknout velkým hnutím, jako bylo mnišství, scholastika a řeholní řády, právě tehdy, kdy je svět nejvíce potřeboval. Byla to dynamická tradice praktické spirituality, moudrosti uváděné do praxe.“ R. Rohr a Joseph Martos

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Jako národní socialisté vidíme náš program v naší vlajce. V červené vidíme sociální myšlenku hnutí.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Nehněvat se, to prozrazuje někdy spíš duševní netečnost než vážnou povahu, avšak držet na uzdě své city a svůj jazyk, když jsi rozhněván, nebo i mlčet a mít ve své moci svá duševní hnutí a své rozrušení, to svědčí o nevšedních schopnostech, když už ne o dokonalé moudrosti.“

Ellen Gould Whiteová foto
Ellen Gould Whiteová 6
americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého... 1827 – 1915
„Neustálé hromadění majetku jednou třídou lidí by způsobilo velké příkrosti, zbídačení a ponížení druhé třídy lidí. Kdyby se moci zámožných nějakým způsobem nečelilo, stala by se neomezenou, a chudý, ač má v očích Božích stejnou cenu, by byl svými bohatšími bratry pokládán za méněcenného a podle toho by s ním i jednali. Pocit takového útlaku by vyvolal hnutí v chudší třídě. Zavládl by v ní pocit beznaděje a zoufalství, který by vedl ke zkáze mravů společnosti a otevřel dveře zločinům všeho druhu. “

Chris Martin foto
Chris Martin 17
1977
„Každý, kdo mě kritizuje za to, že neustále mluvím o Fair Trade (*hnutí), je jako pár oblázků na písečné pláži. Protože o to by se měl starat každý. Stejně tak, jako by se měl každý starat o životní prostředí. Všichni tu žijeme.“


Hans Selye foto
Hans Selye 6
rakouský lékař a vědec 1907 – 1982
„Stres v žádném případě nemusí být pouze škodlivý; je zároveň koření života, neboť každé hnutí mysli a každá činnost zapříčiňuje stres. Stejný stres, po kterém jeden člověk onemocní, může znamenat pro druhého životodárné uzdravení.“

„Láska je hnutí, které nutí, dva lidi do blnutí.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 92
francouzský autor 1866 – 1944
„Kdo miluje, bezděčně se přizpůsobuje duši milovaného. Tak silně touží, aby ho nezranil, aby byl úplně takový jako on, že tajemnou a náhlou intuicí čte v hloubi jeho duše nepostřehnutelná hnutí.“

Johann Nepomuk Nestroy foto
Johann Nepomuk Nestroy 24
rakouský dramatik, herec a zpěvák 1801 – 1862
„Zásady jsou jako těsné šaty, které člověku překážejí při každém volnějším hnutí.“


Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Politika, která záměrně mate veřejné mínění, která vypočítavě staví na lidské mravní nejistotě, na nízkých pohnutkách, náladách a hnutích, není než velmi hanebnou, ne-li přímo zločinnou spekulací.“

Anatole France foto
Anatole France 73
francouzský spisovatel 1844 – 1924
„Pravému žárlivci je všecko příčinou podezření, všecko je předmětem neklidu. Žena ho uhrazuje už jenom tím, že žije a dýchá. Děsí se těch úkonů vnitřního života, těch různých tělesných i duševních hnutí, které činí z ženy bytost od něho odlišnou, nezávislou, pudovou, dvojsmyslnou a často nepochopitelnou. Trpí tím, že kvete sama ze sebe jako krásná rostlina, aniž může nějaká milostná moc zadržet a uchopit to vše, co šíří do světa vonného v této pohnuté chvíli, která je mládí a život.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Egoismus je pramenem a principem všech našich hnutí, rodí se s člověkem a neopouští ho, pokud žije.“

Martin Luther King foto
Martin Luther King 20
americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí ob... 1929 – 1968
„Nedopustíme aby nás moc zastavila. Jsme mistři v našem nenásilném hnutí co odzbrojuje policejní síly; oni nevědí, co dělat.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .