Citáty na téma hradba


Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Nejničivější zbraní není kopí ani dělo, jež mohou zranit tělo nebo rozbořit hradby. Nejstrašlivější ze všech zbraní je slovo - to člověku zničí život, aniž zanechá stopy krve, a jím způsobené rány se nikdy nezahojí.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Lidi do sebe cpou pitomosti, stará melodramata přešitá na moderní fazónu, obrázkové idyly a utahané romance, aby se nezalkli ze samých továren, elektroniky, or-ganizace práce, cest do vesmíru a politiky bloků. Je to protiváha. Je to hradba proti beznaději, do které by se musel lidský rod propadnout, kdyby si uvědomil, co udělal ze světa, který mu daroval Bůh.“


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Starý zákon má pravdu: někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit nic.“

 Hérakleitos foto
Hérakleitos 64
před-sokratovský řecký filozof -535 – -475 př. n. l.
„Lid má bojovat o zákon jako o hradbu.“

 Kosmas foto
Kosmas 5
český spisovatel, středověký kronikář a římskokatolický kněz 1045 – 1125
„Které věže, byť sebevětší, které hradby sebepevnější mohou odolati lásce a milence odloučiti? Nade vším vítězí láska.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Nepřítel je uvnitř hradeb; musíme se utkat se svou vlastní rozmařilostí, se svou vlastní hloupostí, se svou vlastní zločinností.“

 Cato starší foto
Cato starší 46
-234 – -149 př. n. l.
„Láska pozvedá slabé, nenávistí se i nedobytné hradby hroutí.“

 Kosmas foto
Kosmas 5
český spisovatel, středověký kronikář a římskokatolický kněz 1045 – 1125
„Sebevyžší hradby neodolají lásce a milence nemohou odloučiti.“


Jicchak Herzog foto
Jicchak Herzog 1
izraelský politik 1960
„Aloniová podnítila významné změny v izraelském veřejném diskurzu a pobořila hradby, které chránily zastaralé způsoby myšlení a zastaralá paradigmata.“

 Desiderius foto
Desiderius 1
lombardský král
„Och, železo, běda, železo! (při pohledu na brnění vojska Karla Velikého pod hradbami Pávie)“

František Jan Zoubek foto
František Jan Zoubek 2
český historik, pedagog a vědecký spisovatel 1832 – 1890
„Řád a muži městům nejlepší hradby.“

Marie Lu foto
Marie Lu 6
americká spisovatelka 1984
„Žádná hradba není nedobytná. (Kaede, Fenomén)“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .