Citáty na téma hříčka


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Jsou lidé, kteří nemají vůbec žádného koníčka,
ale takové osoby jsou zvláštní hříčkou přírody - tak jako leváci, svatí, vegetariáni a jiné výjimečné zjevy.
Normální člověk se však obyčejně vyživuje jistým víceméně tichým šílenstvím, kterému se říká koníček.“


Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Kdo očekává, že po světě chodí ďáblové s rohy a blázni s rolničkami, ten se určitě stane jejich obětí nebo hříčkou.“

André Malraux foto
André Malraux 9
francouzský romanopisec, teoretik umění a politik 1901 – 1976
„Kultura je to, co způsobilo, že člověk je něčím víc než náhodnou hříčkou přírody.“

Jan Blahoslav Čapek foto
Jan Blahoslav Čapek 2
český komeniolog, literární historik, literární kritik, p... 1903 – 1982
„Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak - či ještě k tomu - je podstatně ve svém údělu determinován stavem světa, do kterého se zrodil.“

Karolína Světlá foto
Karolína Světlá 14
česká spisovatelka 1830 – 1899
„Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hříčky, když zestárnou, máme být jejich služkami.“

Neil Gaiman foto
Neil Gaiman 21
anglický spisovatel fantazie 1960
„Lidé si myslí, že sny nejsou skutečné, protože nejsou z látky, z částic. Sny jsou skutečné, ale skládají se z názorů, představ, vzpomínek, hříček a ztracených nadějí...“ Sandman

Ferdinand Peroutka foto
Ferdinand Peroutka 25
český československý politik, dramatik, historik, novinář... 1895 – 1978
„…postavení literatury ve společnosti spočívá na jejím morálním kreditu: nemůže být bez trestu neupřímnou po několik let. Počne-li publikum větřit, že literatura se stává pouhou hříčkou, že v ní není zákonitosti, že je to prostě jakási destilovaná a zintelektualizovaná legrace, jde prostě hledat hříčky tam, kde jsou dokonalejší: do kinematografu.“ Sluší-li se býti realistou - Krize literatury


Pedro Calderón De La Barca foto
Pedro Calderón De La Barca 13
španělský spisovatel, dramatik 1600 – 1681
„Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti.“

Václav Budovec z Budova foto
Václav Budovec z Budova 6
český diplomat, politik a spisovatel 1551 – 1621
„Tyto přehloupé básně řekl by někdo, že jsou víceji na zošklivení Turků od křesťanův vymyšlené, nežli aby sami turci to tak mluviti a tomu věřiti měli. Ale nachází se jich ještě mnohem víceji, takže jejich počtu není. A co to divného, poněvadž ten intent Mahometův byl, ne aby věřil co sám píše a jiným k víře sloužil, než aby hříčku ze všeho náboženství sobě udělal a tudy k nevěře o Bohu a životu věčném lidem posloužil a Starý a Nový zákon také za básničky rovně jako svůj Alkorán tělesným a hovadným lidem v podezření uvedl. “

„Nejlepší jsou obrazy, které vznikají jakoby mimo mě. Ty, nad kterými mnoho přemýšlím, jsou vydřené. A nejhorší. Bez nápadu je zbytečné malovat. Často mě inspirují slovní hříčky. Někdy jsou mé obrazy spíše kreslené vtipy.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Naše vynálezy jsou obyčejně pěkné hříčky, jež odvracejí naši pozornost od věcí vážných.“

Ladislav Klíma foto
Ladislav Klíma 26
český filozof a romanopisec 1878 – 1928
„Svět je absolutní hříčkou Mé absolutní Vůle... Svět je to, co v každý okamžik já z něho míti chci.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .