Citáty na téma hříšník


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Slunce vychází i pro hříšníky.“

 Bahá'u'lláh foto
Bahá'u'lláh 26
zakladatel Bahá'í Faith 1817 – 1892
„Kdo miluje pravou láskou touží po zkouškách stejně jako vzbouřenec po odpuštění a hříšník po slitování.“


Richard Baxter foto
Richard Baxter 30
anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 – 1691
„Hříšníci v pekle budou na věky vinu klást své vlastní vůli. Peklo jsou rozumová muka svědomí.“

William Christopher Handy foto
William Christopher Handy 7
američan blues skladatel a hudebník 1873 – 1958
„Blues - hlas hříšníka v den znovuzrození.“

Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney 13
francouzský kněz a světec 1786 – 1859
„Neříkejte mi, že jste hříšníci a ubožáci, a že proto nepřistupujete ke svatému přijímání. Je to jako byste říkali, že jste nemocní, a proto nechcete ani lékaře, ani léky.“

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Nikdo nemůže z Písma dokázat, že božská spravedlnost vyhledává nebo požaduje od hříšníka nějaké utrpení nebo zadostiučinění. Pak tedy [Božská spravedlnost] vyhledává a požaduje jedině jeho srdečnou a skutečnou lítost. “

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Je zřejmé, že podřízený může s opatrností podle pravidla lásky napravovat bloudícího výše postaveného a uvádět opět na cestu pravdy. Nebo kdyby výše postavený zbloudiv z pravé cesty se stal kořistí lupičů nebo se ocitl v nebezpečí smrti, měl by jej poddaný vysvobodit a tak jej zachránit před nebezpečím. Tím spíše je jeho povinnost, když výše postavený, který se dostal na mravní scestí, se stává kořistí démonů a ocitá se v nebezpečí nejhorší smrti hříšníků. Jestli by se výše postavený radoval v prvém případě, proč by se tím neradoval v případě druhém? Připouští-li strážného v prvém případě, proč ho nepřipouští v případě druhém?“

Anton Szandor LaVey foto
Anton Szandor LaVey 2
zakladatel Církve Satanovy, autor Satanské bible 1930 – 1997
„Jelikož přirozené instinkty vedou člověka ke hříchu, všichni jsou hříšníci, a všichni hříšníci přijdou do pekla. Pokud se všichni dostanou do pekla, setkáte se tam se všemi přáteli. Nebe musí být zabydleno pěkně divnými tvory, kteří žili pouze proto, aby se dostali někam, kde budou moci navěky drnkat na harfy.“


Maximilien Robespierre foto
Maximilien Robespierre 9
francouzský politik 1758 – 1794
„Ovšem, byl jsem ješte chlapec když jsem se setkal s Jean-Jacques Rousseauoem, ale mluvili jsme o osudu, o bohu a o naléhavé lidské potřebě transcendentna. Buh ví, že jsem byl špatný katolík, ale nikdy jsem nazakolísal v přesvědčení, že nějaká velká mocnost nad námi bdí. Ochraňuje nevinnost, odměnuje ctnost a zatracuje hříšníky. Lidé nemohou žít, bez takovéto víry. Nesmí to ani zkoušet.“

Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney 13
francouzský kněz a světec 1786 – 1859
„Kdybych už byl jednou nohou v nebi a bylo mi řečeno, abych šel znovu na zem, abych obrátil byť jen jednoho hříšníka, vrátil bych se.“ neozdrojováno

Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus 169
římský lyrik -65 – -8 př. n. l.
„A třeba Trest vždy chodí ztěžka, málokdy hříšníka nedostihne.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Nejmenší hříšníci činívají největší pokání.“


Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Musíme projevovat soucit vůči hříšníkům, ale ne vůči jejich hříchům.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Hříšník nemůže bez pomoci Ducha svatého činit pokání a věřit o nic víc, než může stvořit svět.“

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Jak hrozné je štěstí hříšníka! Zde na světě mne, Pane, řež, bij a pal, jak chceš, ale tam na věčnosti mne ušetři.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Každý svatý má minulost. Každý hříšník má budoucnost.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .