Citáty o hrobech


Stephen King foto
Stephen King 197
americký spisovatel 1947
„Noční můra ležela pohřbena vedle hrobu Franka Dodda. (Cujo)“

Konstantin Dmitrijevič Balmont foto
Konstantin Dmitrijevič Balmont 4
ruský básník 1867 – 1942
„Stupínky lásky: 1. setkat se pouze, 2. tváří v tvář si být, 3. srdce slyšet znít, 4. přiznat se k chvění, 5. v náhlém políbení obejmout se dlouze, 6. jednu touhu mít, 7. jedním snem se zpít, 8. bez konce se slít, 9. nerozlučně žít, 10. spolu k hrobu jít.“


Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Opravdová podstata a jednoduchost života lidského v dobách prvotních měla v sobě alespoň tu přednost, že mohl žíti v přírodě stále jako host. Když se posilnil pokrmem a spánkem, pomýšlel na další cestu. Svět mu byl takřka stanem a on se buď províjel údolími, nebo procházel rovinami, zlézal horské vrcholy. Ale běda! Lidé se stali nástroji svých nástrojů. Člověk, který si beze všeho trhal ovoce, když měl hlad, se stal farmářem, a kdo si vybral za přístřeší strom, byl domácím pánem. My už nerozbíjíme své ležení jenom na noc, nýbrž usadili jsme se na zemi a zapomněli na nebesa. Přijali jsme křesťanství jenom jako zlepšený způsob zemědělství. Vystavěli jsme si pro život vezdejší rodinné obydlí a pro to, co přijde potom, rodinný hrob.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“

Albert Camus foto
Albert Camus 79
francouzský spisovatel a novinář 1913 – 1960
„Na konci každého racionalismu je masový hrob.“

Jan Tříska foto
Jan Tříska 49
česko-americký herec 1936 – 2017
„Slyšel jsem repliku, že člověk má jít do hrobu zhuntovanej. Nesouhlasím s tím. Člověk má jít do hrobu především vzdělanej. Proto se pořád učím. Duše smrtí neumírá.“

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 136
německý spisovatel 1898 – 1970
„Květy všechno zakryjí. Dokonce i hroby.“

Stefan Kisielewski foto
Stefan Kisielewski 12
polský hudebník 1911 – 1991
„Člověk se mění od dětství až do hrobu. Kdy je tedy sám sebou?“


 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost.“

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Květy lásky nevadnou. Některé můžete položit čerstvé ještě na její hrob.“

George Gordon Byron foto
George Gordon Byron 53
anglický básník a vůdčí postava hnutí romantismu 1788 – 1824
„Ne nápis na hrob, chlubný jako páv, jen moje jméno buď můj epitaf“

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“


Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Zajišťování pohřbu, vybavování hrobů, honosnost tryzen - to vše je spíše utěšování živých než pomoc pro mrtvé.“

 Osho foto
Osho 74
indický mystik 1931 – 1990
„Filozofie náboženství byla vždy orientována na smrt místo na život. Náboženství učí, že důležité je to, co přichází po životě, zatímco to, co se stane před smrtí, nemá žádný význam. Dosud náboženství uctívalo smrt, ale neprojevovalo žádnou úctu k životu. Nikde nenacházíme radostné přijímání květů a plodů života; všude nacházíme úporné lpění na mrtvých květech. Naše životy jsou nápisy na hrobech mrtvých květů.“

J. H. Krchovský foto
J. H. Krchovský 26
český básník 1960
„Zas Dušičky… A všude svíčky, květy věnce / žalostný svátek postmortální existence / kdy každý pláče, vesměs na nesprávném hrobě… / to já svůj hrob a sebe v něm mám stále v sobě (Nad jedním světem)“

John Owen foto
John Owen 19
anglický teolog 1616 – 1683
„Hřích vždy míří ke krajnosti; vždy, pokaždé, když povstává, aby pokoušel či sváděl, bude-li mít volný průchod, bude směřovat k nejvyššímu hříchu svého druhu. Každá nečistá myšlenka či pohled by byla cizoložstvím, mohla-li by, každá myšlenka nevěry by byla ateismem, dovolilo-li by se jí se vyvinout. Každý nárůst žádosti, má-li mít volný průchod, dosahuje vrcholu ničemnosti; je jako hrob, který se nikdy neuspokojí. Lstivost hříchu vidíme v tom, že zpočátku jsou jeho návrhy umírněné, ale když převládnou, zatvrzují lidská srdce a přivádí je do záhuby. “

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .