Citáty na téma husa


Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít - brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen.“

Jakub Arbes foto
Jakub Arbes 7
český divadelní kritik, novinář, publicista, romanopisec ... 1840 – 1914
„Stará, kup husu, dostal jsem nápad!“


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“ "šestero odkazů"

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Baby se schází, drby rozchází. Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klevety.“

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Až dosud nevěda učil jsem a zastával jsem všechny zásady Jana Husa. Všichni, zkrátka, jsme nevědomky husité, ano sám Pavel a Augustin jsou doslova husité.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Já, Jan Hus z Husince, mistr svobodných umění a hotový bakalář svatého bohosloví na vysokém učení pražské univerzity, kněz a kazatel potvrzený při kapli zvané Betlémské, svěřuji toto své odvolání Ježíši Kristu, soudci nejspravedlivějšímu, který spolehlivě zná, obhajuje a soudí, činí zřejmou a odměňuje spravedlivou při každého člověka. (Husovo odvolání: přibil jej na vrata Mostecké brány 18.10.1412, když vyhlásila kurie nad Husem ztíženou klatbu).“

„Téměř všichni naši slavní mužové jsou mrtví! - Hus, Palacký, Vrchlický, Jirásek! - a já sám se taky necítím zrovna nejlíp.“

Hermann Oberth foto
Hermann Oberth 1
německý fyzik a inženýr rakousko-maďarského původu 1894 – 1989
„Průměrní učenci se staví k vědě jako krmená husa ke krmení: Jen proboha už ne víc.“


„Ženy jedním okem pláčí a druhým se smějí. Proto říkají Angličané: 'Vidět plačící ženu je právě tak dojemné, jako vidět husu chodící naboso.'.“

Jean Baptiste Colbert foto
Jean Baptiste Colbert 1
francouzský politik 1619 – 1683
„Vymáhat daně znamená škubat husu tak, abychom získali co nejvíce peří s co nejmenším syčením.“

Dominik Duka foto
Dominik Duka 4
český kardinál, teolog a vysokoškolský pedagog 1943
„My ho nepovažujeme za reformátora církve. Protože mistr Jan Hus nezakládal žádnou novou církev. Není sporu, že se podílel na reformním úsilí. o Janu Husovi.“

Bohumil Zlámal 1
český vysokoškolský pedagog a římskokatolický duchovní 1904 – 1984
„Mohli bychom být zajedno s Vooghtem, že Hus nebyl vnitřně daleko od církve, od katolické nauky, alespoň z dnešního hlediska vatikánských Otců. Takové hledisko ovšem tehdy neexistovalo a Hus se o ně nemohl opírat....“


Lars Saabye Christensen foto
Lars Saabye Christensen 19
norský autor 1953
„Vzpomněl jsem si na Husu, i když seděl přímo za mnou a psal jako šílený, a říkal jsem si, že někde tam nahoře je možná nějaký starý bůh v bílé košili a s pěšinkou uprostřed, možná vypadá jako John Lennon.“

„Jeden jeho bývalý seržant říkával: „Jestli to chodí jako husa, kejhá jako husa a chová se jako husa, je slušná šance, že je to opravdu husa.“ Seržant měl na mysli nacisty, ale Greg dospěl k závěru, že by se to dalo vztáhnout i na upíry.“ Cena krve

„Hus simtě... Zmikunde!... Se stim smiř!“

„Mistr Jan Hus nechtěl pochopit, že by pán mohl odpouštět viny za peníze. Tak úplatný podle něj nebyl. Nedokázal dost dobře pochopit potřeby tehdejší církve, tak tedy uhořel na hranici.“ Všichni mají pravdu aneb od Mojžíše k bin Ládinovi

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .