Citáty na téma individualita


Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého.“

Chana Senešová foto
Chana Senešová 12
židovská básnířka a protinacistická bojovnice za druhé sv... 1921 – 1944
„Židovstvo žije v nepřirozených podmínkách, ve kterých není schopno realizovat své ušlechtilé vlastnosti a využívat svého přirozeného nadání a schopností. (…) Není pravda, že jsme se v diaspoře stali učiteli a vůdci národů. Naopak. Stali se z nás napodobitelé, sluhové, obětní beránek hříchů a chyb těch, mezi nimiž žijeme. Ztratili jsme naši individualitu a vzdali se nejzákladnějších podmínek života.“


Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943
„Co teď chceme je bližší kontakt a lepší porozumění mezi individualitami a komunitami celé planety, a eliminace egoismu a pýchy, která vždycky uvrhne svět do pravěkého barbarství a svárů… Mír může přijít pouze jako přirozený důsledek univerzálního osvícení.“

František Ladislav Rieger foto
František Ladislav Rieger 17
český politik a publicista 1818 – 1903
„To slovo "náš král" má pro našeho člověka, Čecha, jakési zvláštní magické kouzlo, neboť v pojmu krále našeho cítíme svou politickou i historickou individualitu respektovánu a v pojmu koruny cítíme se representovanými jako historický národ český.“

Thomas Stearns Eliot foto
Thomas Stearns Eliot 17
anglický autor 20. století 1888 – 1965
„Milovat se s ženou v duchu je to nejideálnější milostné spojení dvou vyhraněných individualit.“

Rabíndranáth Thákur foto
Rabíndranáth Thákur 39
bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, m... 1861 – 1941
„Jako jedinec jsem zcela jedinečný, odlišný ode všeho, s ničím nesrovnatelný. Ani veškerá hmota vesmíru není sto rozdrtit mou individualitu.“

Marcel Proust foto
Marcel Proust 62
francouzský romanopisec, kritik a esejista 1871 – 1922
„Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha.“

Betty Fordová foto
Betty Fordová 1
manželka Geralda Forda a první dáma Spojených států 1918 – 2011
„Bess Trumanová byla dáma velké individuality, která ztělesnila krásný příklad naší první dámy. Nesmírně jsem ji obdivovala.“


André Soubiran 2
francouzský lékař a spisovatel 1910 – 1999
„Spojit život s druhým neznamená zříci se individuality.“

Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 21
český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 – 1912
„Každý myslí, že může "odkoukati" tajemství básnického tvoření, každý chce být poetou. Je dobře ukázati, že jsou ještě jiné cesty v umění, nedostupnější než obyčejné rýmování, že jsou individuality, jimž nejde o vytištěné jméno v časopise nebo o vydanou sbírku, že jsou duchové tvůrčí, kteří obětovali celý život několika básním, jen když postihli v nich něco nového, vyslovili něco neobvyklého.“

Jiří Paďour foto
Jiří Paďour 3
biskup českobudějovický 1943 – 2015
„Znamená především to, čeho si lidé většinou vůbec nevšímají, totiž duchovní přítomnost. My vnímáme především, že on žije v jiné dimenzi, než jsme zvyklí tady mezi sebou. My máme zrak upřený skrze něho na zdroj toho všeho, a to je Kristus. Pro křesťanství každý člověk, který ho prožije, znamená obrovské bohatství. A poněvadž je každý z nás individualita, tak to zase není tak samozřejmé, jak můžeme sami na sobě cítit. Takže to, že někdo naplnil svůj život evangeliem, je to hlavní. -- o Janu Nepomukovi Neumannovi“

Erich Fromm foto
Erich Fromm 64
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980
„V soudobé kapitalistické společnosti pojem rovnost nabyl jiného významu. Rovností je míněna rovnost automatů; lidí, kteří ztratili svou individualitu. Rovnost dnes znamená spíše „stejnost“ než „spravedlnost“. Je to stejnost abstrakcí, lidí, kteří mají stejná zaměstnání, stejné zábavy, kteří čtou stejné noviny, mají stejné pocity a myšlenky.“


Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel 39
německý básník a dramatik 1813 – 1863
„Individualita není tolik cílem jako cestou. Není to cesta nejlepší, zato však jediná.“

Anna Fárová 1
česká historička umění a překladatelka 1928 – 2010
„Josef Koudelka vtiskuje velmi silně svou individualitu jakémukoli námětu. Jeho výtvarná představivost je bohatá a velmi vyhraněná, jeho fotografie jsou překvapujícími a stále se obnovujícími formulacemi pocitu krásna.“

Georg Simmel foto
Georg Simmel 1
německý sociolog, filozof a kritik 1858 – 1918
„Že pociťujeme tvář jako symbol nejen ducha, ale také nezaměnitelné osobnosti, bylo, zvláště počínaje křesťanstvím, mimořádně zvýhodněno zahalením těla. Tvář byla dědicem těla, které má v té míře, ve které panuje nezahalenost, jistě svůj podíl na výrazu individuality… Svým svébytným utvářením stala se tvář takřka geometrickým místem niterné osobnosti, pokud ji lze nahlížet, a také v tomto směru se křesťanství, jehož tendence k zahalování nechaly zjev člověka zastupovat tváří samotnou, stalo školou vědomí individuality,“

Frida Giannini 1
italská módní návrhářka 1972
„Jeho individualita, originalita a autenticita přepsaly dějiny. A jeho tvůrčí duch je v hudbě, módě, umění i popkultuře přítomný už desítky let.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .