Citáty na téma intuice


Steve Jobs foto
Steve Jobs 22
americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 – 2011
„Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší.“

Antonín Holý 1
český chemik 1936 – 2012
„Touha po poznání a překonání běžného. Kreativní přístup, intuice, zápal, nasazení a odříkání. To vždy bylo, je a bude hnací silou lidského poznávání.“


Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Intuice je jakýsi druh vnímání, které nejde přesně přes smysly, ale jde cestou nevědomí.“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Intuice je funkce, kterou vidíte za rohy, což ve skutečnosti nemůžete udělat, ale ona to udělá za vás a vy jí důvěřujete.“

Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard 42
americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 – 1915
„Intuice je zvláštní instinkt, který ženě říká, že má pravdu, ať ji má, nebo nemá.“

George Steiner foto
George Steiner 1
americký literární kritik, esejista, beletrista, překlada... 1929
„Teorie není ničím jiným než intuicí, která ztratila trpělivost.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 92
francouzský autor 1866 – 1944
„Kdo miluje, bezděčně se přizpůsobuje duši milovaného. Tak silně touží, aby ho nezranil, aby byl úplně takový jako on, že tajemnou a náhlou intuicí čte v hloubi jeho duše nepostřehnutelná hnutí.“

Vittorio De Sica foto
Vittorio De Sica 4
italský filmový režisér 1901 – 1974
„Intuice je přesně to, co ženě umožňuje sečíst 3 + 3 a dojít k jakémukoli výsledku, jehož se jí zachce.“


Kjell A Nördström foto
Kjell A Nördström 23
švédsko-norský kostymér 1962
„Intuice je jako HIV. Neexistují proti ní žádné léky. Jakmile jí mate, nedá se zbavit.“

„Ženská intuice je tak pronikavá, že muže by podezírali z inteligence.“

Holbrook Jackson foto
Holbrook Jackson 2
britský novinář 1874 – 1948
„Intuice: rozum ve spěchu.“

„Nesedím nad herním rozvrhem a nerozhoduji o své kariéře tak jako ostatní herci. Nemám ego svázané mou kariérou. Když se rozhodnu jít do filmu, prostě to udělám a nezáleží na tom, jestli je to divný, malý nebo velký projekt. Věřím své intuici.“


Jack Trout foto
Jack Trout 14
americký marketing člověk 1935 – 2017
„Poslouchejte svou intuici. Řekne Vám, co dělat.“

Richard Feynman foto
Richard Feynman 21
americký kvantový fyzik 1918 – 1988
„V počátcích všech vědeckých pozorování jsme při hledání rozumného vysvětlení jevů vystačili s pouhou intuicí, založenou opravdu jen na prosté zkušenosti s všedními objekty. Ale jak se snažíme vypracovat lepší popis naší zkušenosti, která začíná zahrnovat stále širší rozsah jevů, přestávají být naše vysvětlení jednoduchá a stávají se tím, co nazýváme zákony. Často se zdá, že jsou čím dál nerozumnější a stále více vzdálené od toho, co považujeme za zřejmé.“

Mia Couto foto
Mia Couto 1
mozambický spisovatel 1955
„Věda tu je proto, aby nám co nejobjektivněji odpovídala na otázky, které si klademe, stejně jako nám příběhy a vyprávění pomáhají najít řád v našem vlastním životě. Jenže věda se v průběhu staletí musela přizpůsobovat. V určitém období se proto rozešla s náboženskou vírou. Ale pak spolu obě uzavřely tajný pakt a náboženství, zejména to křesťanské, se rozhodlo skoncovat s tím, co považovalo za takzvané pohanské představy o světě. Věda a církev se spojily, aby očistily svět od pověr, čar a věšteb. A při tom velkém úklidu vzaly za své ty lidské schopnosti, které patří do hájemství intuice a díky nimž občas objevíme i další novou řeč.“

 Lunačarskij foto
Lunačarskij 3
ruský marxistický revolucionář 1875 – 1933
„Cena umělcova záleží právě v tom, že přináší něco nového, že svou intuicí proniká do oblasti, do níž zpravidla stěží pronikne statistika a logika.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .