Citáty na téma ironie


Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 21
český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 – 1912
„Člověk jest nevinen v bolesti své. On neřekl otci: Zplodiž mně, a matce své: podej mi prs života svého. On plakal, když se narodil, ale rodiče jeho smáli se při zplození jeho. Jaká ironie!“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Ironií nepřivedeš nic do pořádku.“


Sergio Leone foto
Sergio Leone 1
italský filmový režisér, scenárista a producent 1929 – 1989
„Přistoupil jsem k westernovému žánru s velkou láskou a také velkou ironií. Na první místo jsem postavil péči o věrohodnost. Pokud se týká násilí v mých filmech, jehož přemíra se mně někdy vytýká, jde o zásadní složku oné doby, kdy se na Divokém západě lidé dožívali věku 38 let. Copak to mohly být nějaké romantické časy, jak to ukazují američtí filmaři?“

Jaroslav Havlíček foto
Jaroslav Havlíček 7
český spisovatel 1896 – 1943
„Ironie je zbraň nešťastných. -str.239“

Chuck Palahniuk foto
Chuck Palahniuk 73
americký spisovatel 1962
„Narodili jsme se k utrpení. Pokud se s tímhle dokážete smířit, dokážete se smířit s čímkoli, co se na světe děje. To je ta ironie. Když tohle přijmete, už nikdy nebudete trpět.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Ironie je nejlacinější zbraň.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Mateřskou řečí zloby je ironie, lež a pomluva.“

František Bulánek 1
Český básník, překladatel a spisovatel 1906 – 1979
„Ironie je, když sklerotik mluví o nezapomenutelných dojmech.“


Edwin Percy Whipple foto
Edwin Percy Whipple 1
americký spisovatel 1819 – 1886
„Ironie je urážka v uniformě poklony.“

Konrad Paul Liessmann foto
Konrad Paul Liessmann 3
rakouský literární kritik 1953
„Kreditním systémem (angl. ECTS, European Credit Transfer System), který je součástí boloňského procesu, se měří údajně „student workload“, tedy pracovní objem, jaký student potřebuje pro dosažení určitého cíle. Kredity či výkonnostní body udělované za určité studentské aktivity nepředstavují tedy žádný obsahový ekvivalent studia, nýbrž porovnávají jen vynaložený pracovní čas. Patří k ironii světových dějin, že marxistické učení o hodnotě vynaložené práce, která ekonomická věda s pohrdáním odsunula na smetiště dějin, se v evropských vzdělávacích plánech dočkalo radostného návratu. Hodnota studia se měří podle průměrného pracovního času, který na něj byl vynaložen. Takovouto renesanci marxismu jako jádra vzdělávací reformy, která sama sebe mylně chápe jako liberální, není možno podceňovat.“

Jack Nicholson foto
Jack Nicholson 3
americký herec, režisér, producent a spisovatel 1937
„Moje matka si nikdy neuvědomovala ironii svých vlastních slov, když mě nazývala čubčím synem.“

Jiří Brdečka foto
Jiří Brdečka 3
český režisér, scénárista a spisovatel 1917 – 1982
„Oscar Wilde na něj pohlédl s tak jemnou ironií, že ji pistolník ani nepostřehl.“


Josef Holeček foto
Josef Holeček 11
český novinář, překladatel, romanopisec a spisovatel 1853 – 1929
„Nepřítel loudí se k nám pod pláštěm civilisace i mravnosti. Jaká to ironie! Pod firmou civilisace chce národu vzíti to, co je mu nejmilejší, co jeho život vyznačuje: jazyk a národní vědomí.“

Amos Oz foto
Amos Oz 10
izraelský spisovatel, prozaik, novinář a intelektuální 1939
„"Milovat budeš bližního svého jako sebe samého" - ale když tě žere nenávist k sobě samému, je tento příkaz obtížen vražednou ironií.“ Černá skříňka

„Zabíjej pro mír! No není to ironie?“

Rick Yancey 22
americký spisovatel známý pro spekulativní beletrie a pamětí
„Život je plný malých ironií, ale občas se najde některá velká jako hora. - Nekonečné moře“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .