Citáty na téma jazyk


Albert Einstein foto
Albert Einstein 151
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za zuby.“

Peter Konwitschny 2
německý divadelní režisér 1945
„Hudba je pro mne jazyk. Když spolu hovoříme a vyměňujeme si názory, vnímám intonaci řeči.“


Albert Einstein foto
Albert Einstein 151
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.“

John Green foto
John Green 34
1977
„Jazyk pohřbívá, ale nekřísí z mrtvých. (Hvězdy nám nepřály)“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Nikdy nebylo mým úmyslem latinsky něco psát, natož vydávat. Toliko svému národu abych prospěl některými knihami sepsanými v mateřském jazyce, taková touha mě pojala už jako jinocha a neopustila po celých těch padesát let; k jiným věcem jsem byl přiveden jenom časovými příležitostmi. Abych ovládl svůj jazyk, začal jsem roku 1612 (za pobytu v Herbornu) skládat Poklad jazyka českého, to jest co nejúplnější slovník, přesnou mluvnici, ozdobné i výrazné způsoby mluvy a přísloví. Všechno to jsem svědomitě sbíral, a přičinil jsem se, aby všechno bylo souběžné a souladné s latinou, aby se mohla vyjádřit slova, úsloví, zvláštnosti, pořekadla i sentence se stejnou ušlechtilostí a stejným důrazem (vlastní výrazy vlastními, obrazné obraznými, starobylé starobylými, žertovné žertovnými, průpovídkové průpovídkovými atakdále) tak, aby se kterýkoli spisovatel s nejumnější latinou mohl překládat do češtiny a naopak se stejnou uhlazeností.“

„Čeština je bohatý jazyk. Bohužel i co se týče vulgárních slov!“

Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney 13
francouzský kněz a světec 1786 – 1859
„Miluji Tě, Pane, a prosím Tě o jedinou milost, abych Tě věčně miloval. Můj Bože, nemůže-li můj jazyk každou chvíli opakovat, že Tě miluji, chci, aby Ti to opakovalo mé srdce při každém výdechu“

Ephraim Kishon foto
Ephraim Kishon 9
izraelský spisovatel, dramatik, scenárista a filmový režisér 1924 – 2005
„Ženská duše je pro mě otevřená kniha, jenže napsaná v nesrozumitelném jazyce.“


Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 25
americký spisovatel 1809 – 1849
„Rána bičem působí modřinu, ale rána jazykem drtí kosti. Marginálie“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Když promluvíte k člověku jazykem, kterému rozumí, mluvíte k jeho hlavě. Když k němu promluvíte jeho vlastním jazykem, mluvíte s jeho srdcem.“

Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 75
americký spisovatel a novinář 1899 – 1961
„Za střízliva říkej to, co říkáš v opilosti. To tě naučí držet jazyk za zuby.“

Woody Allen foto
Woody Allen 137
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, d... 1935
„Jak bych mohl věřit v Boha, když zrovna minulý týden se mi jazyk chytil do válce elektrického psacího stroje?“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Jakmile potkáte ženu, která vám zůstala dlužna odpověď, dobře se jí podívejte do úst - jistě nemá jazyk.“

Sophia Loren foto
Sophia Loren 12
italská herečka 1934
„Umím říci "Ne" ve dvanácti jazycích - to snad ženě stačí.“

Josef Svatopluk Machar foto
Josef Svatopluk Machar 5
český československý politik, básník, novinář, politik a ... 1864 – 1942
„Žádný had tak nemá jedu, jako jazyk člověčí.“

Richard Feynman foto
Richard Feynman 21
americký kvantový fyzik 1918 – 1988
„Pro ty, kteří neznají matematiku, je složité dostat se k takovým pocitům jako je krása, nejhlubší krása přírody... Pokud se chcete něco dozvědět o přírodě, oceňovat přírodu, je nutné rozumět jazyku, kterým mluví.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 251 citátů

Související témata

Obrázky s citáty na téma jazyk

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .