Citáty na téma jiskra


Sophia Loren foto
Sophia Loren 12
italská herečka 1934
„Souměrné rysy ani dokonalé proporce z nikoho krasavce neudělají... Musíte mít jiskru, oheň a určité sebevědomí... Ostatně za všechno, co vidíte, vděčím špagetám. “

Eliška Balzerová foto
Eliška Balzerová 1
česká herečka 1949
„Ve vztahu dvou lidí musí přeskočit jiskra, kterou něco vyvolává - sympatie, zvědavost, kouzlo osobnosti - něco vás prostě na tom druhém chytí. A pak se dá navázat zlatá niť.“


Eugene Boudin foto
Eugene Boudin 1
francouzský malíř 1824 – 1898
„Všechno, co je namalováno přímo na místě, má sílu, energii a jiskru bezprostředního kontaktu, jakých se v ateliéru nikdy nemůže dosáhnout.“

Lúcia dos Santos foto
Lúcia dos Santos 1
1907 – 2005
„Tajemství, které nám Panna svěřila, spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit. První bylo vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach.“

Jan Evangelista Purkyně foto
Jan Evangelista Purkyně 4
český přírodovědec 1787 – 1869
„Věda má každému jednotlivci tolik jisker rozkřísnouti, kolik síla zraku jeho snésti může.“

Jindřich Štreit foto
Jindřich Štreit 6
český fotograf a vysokoškolský pedagog 1946
„Umění fotografie se podobá hraní na housle. Musíte denně cvičit, abyste dosáhli virtuozity, a pokud svůj nástroj odložíte a vracíte se k němu jen někdy, ztrácí se jiskra. Je to jako trénink vrcholového sportovce.“

Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 21
český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 – 1912
„Člověk - síla zušlechtěná jiskrou ducha myslícího, posvěceného utrpením, zmohutnělá sny a prací.“

Rufus Quintus Curtius foto
Rufus Quintus Curtius 8
římský historik
„Často malá opomenutá jiskra vyvolala velký požár.“


Jan Žalman 1
český filmový kritik 1911 – 1990
„Z prázdnoty srdce nelze vykřesat jiskru opravdové lásky.“

Galway Kinnell foto
Galway Kinnell 1
básník 1927 – 2014
„Napsal jsem dlouhou báseň When the Towers Fell. Musel jsem, protože mě pronásledovala ve dne v noci. Není to politická báseň, ale báseň o New Yorku, o tom, co se tam stalo. Zdá se mi, že po útoku se z mé poezie vytratila jiskra komična, vtipu.“ o útocích z 11. září

„Neuvěřitelné, co všechno lidem projde, když mají moc. - Jiskra“

„Možná ve mně něco podnítila, přispěla mi svoji jiskrou, rozdmýchala ve mně oheň, ale výsledný požár byl jen a jen můj.“


Roger Zelazny 61
americký spekulativní prozaik 1937 – 1995
„"Nejsme na olympiádě," sdělil jsem mu a oklepal z pláště pár jisker.“ Corwin, Dvory Chaosu

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Myšlenka je jen malá jiskra velkého tušení.“

Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Polní kurát byl stižen dokonalou kočkou a naprostou depresí. V tom okamžiku, kdo by ho slyšel, musil by být přesvědčen, že chodí na přednášky dra Alexandra Batěka „Vypovězme válku na život a na smrt démonu alkoholu, jenž nám vraždí muže nejlepší“ a že čte jeho „Sto jisker ethických“.“

Raisa Gorbačovová foto
Raisa Gorbačovová 1
manželka sovětského vůdce Michaila Gorbačova 1932 – 1999
„Mládí je, koneckonců, jen na chvíli, ale je to okamžik, jiskra, kterou vždy nosíte ve svém srdci.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .