Citáty na téma kletba


Tan Twan Eng 3
malajský spisovatel 1972
„Dávno mrtvá věštkyně mi řekla, že jsem se narodil s darem deště. Už vím, jak to myslela. Její slová nebyla kletba, nebyla to ani slova požehnání. Stejně jako déšť jsem vnesl do života mnoha lidí tragédii, častěji však déšť přináší úlevu, čistotu a obnovu. Smývá naši bolest a připravuje nás na další den, a dokonce i na další život.“

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 58
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.
„Exoriare aliquis ex ossibus ultor! - Kéž se z mého popela zrodí jednou mstitel!“ Vergiliova kletba


John Erskine foto
John Erskine 15
1879 – 1951
„Krása je kletbou.“

František Gellner foto
František Gellner 9
český básník, prozaik, kreslíř a karikaturista 1881 – 1914
„O zákonech
názor mylný,
to byla má kletba.
Neb kdo moc má
a je silný,
na zákony nedbá.“

Vítězslav Hálek foto
Vítězslav Hálek 7
český básník a publicista 1835 – 1874
„Co s přírodou je v neshodě, má smrti znak již na svém čele - a kletbu ve svém původě.“

Martin Andersen Nexö foto
Martin Andersen Nexö 3
dánský spisovatel 1869 – 1954
„Chudoba je kletba.“

Stephen R. Donaldson foto
Stephen R. Donaldson 1
romanopisec 1947
„Radost je v uších, které slyší, ne v ústech, která mluví - svět má jen málo příběhů, které jsou samy o sobě radostné a my musíme mít veselé uši, abychom vzdorovali zlobě

- Pěnosledník Slanomil“
Kletba Pána Zlora

Matthew Henry foto
Matthew Henry 59
teolog z Walesu 1662 – 1714
„Vnější ztráty vedou dobré lidi k jejich modlitbám, ale špatné k jejich kletbám.“


Alexander Roda Roda foto
Alexander Roda Roda 23
rakouský spisovatel 1872 – 1945
„Kletba umělce - je-li po celý život posuzován lidmi, kteří mají méně fantazie, vkusu a citu než on.“

Joseph Alleine 7
pastor, autor 1634 – 1668
„Myslím, že pro neobrácenou duši by mělo být hrůzou pomyslet, že je břemenem pro stvoření. „Vytniž jej. Proč i tu zemi darmo kazí“ (Lukáš 13:7)? Kdyby bezduchá stvoření mohla mluvit, tvé jídlo by řeklo, „Pane, proč mám živit takového bídáka, a poskytovat mu sílu, aby Tě zneuctíval? Ne, raději jej zadusím, dáš-li mi své svolení.“ I samotný vzduch by řekl, „Pane, musím tomuto člověku dávat dech, aby pozvedl svůj jazyk proti nebesům, a posmíval se Tvému lidu, a dal průchod jeho pýše a zlobě a oplzlým řečem, a chrlil kletby a rouhání proti Tobě? Ne, ale řekneš-li jen slovo, bude pro mě bez dechu.“ Jeho ubohé tažné zvíře by řeklo, „Pane, musím jej nést za jeho bezbožnými záměry? Ne, zlámu jeho nohy, raději ukončím jeho dny, budu-li od Tebe jen mít svolení.“ Bezbožník, země pod ním vzdychá, a peklo vzdychá po něm, dokud neuspokojí obé. Když je proti tobě Hospodin zástupů, buď si jist, že jsou proti tobě i zástupy Hospodina. “

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .