Citáty na téma klín


Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Hodinka na klíně vašeho milého se zdá minutkou; minutka na horké peci se zdá hodinou. A to je relativita.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Nic nepůjčuj a nic si nikde nedluž!
Kdo půjčí, přítele i půjčku ztratí,
a dluhem vytloukáš jen klínem klín.“
Polonius, Hamlet


Vladimír Iljič Lenin foto
Vladimír Iljič Lenin 18
ruský politik, vedl Říjnovou revoluci 1870 – 1924
„Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce.“

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili.“

„Ruce v klíně svědčí o podnikavosti muže. Pokud to není klín vlastní.“

Marie Pujmanová foto
Marie Pujmanová 6
československá spisovatelka, básnířka a romanopisec 1893 – 1958
„Ani milostný osud nespadne nikomu do klína. Na nás je, jak si jej vytvoříme.“

Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin 74
americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, v... 1706 – 1790
„Samson měl mohutné tělo, ale slabou hlavu. Jinak by ji nemohl položit do klína smilnici.“

„,, Mám tě moc rád na to, abych dokázal ignorovat, že mi sedíš na klíně."“ Růže podzimu


Jean-nicolas Arthur Rimbaud foto
Jean-nicolas Arthur Rimbaud 12
francouzský dekadentní a symbolistický básník 1854 – 1891
„Jednou večer jsem si posadil krásu na klín. - A zdála se mi hořká.“

John Steinbeck foto
John Steinbeck 34
americký spisovatel, novelista 1902 – 1968
„Bohatství jako by padalo do klína lidem, kteří jsou chudí duchem, chudí zájmy a radostí.“ Na východ od ráje

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Nedopřej svým očím spánku, ani zdřímnout nedávej svým víčkům. Jak gazela vytrhni se z rukou, jako ptáče z rukou čihařových. Jdi k mravenci lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.“

Martin Bucer foto
Martin Bucer 7
protestantský reformátor 1491 – 1551
„Ó by každý svátek kromě dne Páně byl zrušen! Horlivost, v níž byly zavedeny, byla bez ospravedlnění Slova a pouze následovala zkažený rozum, věru, aby tyto vytlačily svátky pohanů, jako jeden klín vytluče druhý. Tyto svátky byly natolik zamořené pověrami, že se divím, že se netřeseme byť jen při jejich jménech. “


 Plútarchos foto
Plútarchos 36
starověký řecký historik a filozof 46 – 127
„Kdo se trápí tím, že není horský lev, jenž se pyšní silou, a současně i maltský psík rozmazlovaný na klíně bohaté vdovy, je na hlavu padlý.“

Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 21
český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 – 1912
„Než v otroctví, tož raděj v klínu matky si vynajdeme hrob a v hrobě spánek sladký.Hrob Aturův, Epická básně“ 1876

Ulrich Seidl foto
Ulrich Seidl 1
rakouský filmový režisér, scenárista a filmový producent 1952
„Myslím, že láska je milost, ke které se nelze dopracovat. Spadne do klína, a když spadne do klína, musí být člověk vděčný.“

„Jestli tě nevychovali v klášteře, myslím si, že jsi už párkrát takhle seděla na klíně, ne?“ Počkám na tebe

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .