Citáty na téma konání


 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Jistě nikdy nebývá opouštěn od bohů ten, kdo se s dobrou vůlí vynasnažuje, aby se stával spravedlivým a aby se, pokud člověku možno, konáním ctnosti připodobňoval bohu.“

Heinrich Heine foto
Heinrich Heine 52
německý spisovatel 1797 – 1856
„Soulož by neměla být dílem okamžiku, živelným vybitím, poskytujícím záblesk slasti. Měla by naopak být promyšleným konáním, poskytujícím zaměstnání na celý večer.“


Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.“

Galileo Galilei foto
Galileo Galilei 18
italský matematik, fyzik, filozof a astronom 1564 – 1642
„Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Nenávist, vyvolanou správným konáním, jsem nikdy nepovažoval za nenávist, ale za slávu.“

Rudolf Jedlička foto
Rudolf Jedlička 1
Český lékař 1869 – 1926
„Není důležité člověku, aby žil dlouho, ale aby byl spokojen se svým způsobem života a šťasten svým konáním. Je-li v tomto štěstí člověka i kousek štěstí jiných, pak je život krásný.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Konání člověka je zrcadlem, ve kterém každý nejlépe vidí sám sebe.“


Reinhold Lopatka foto
Reinhold Lopatka 1
rakouský politik 1960
„Nerozhodla sportovní nabídka, ale finanční zájmy. Členové MOV dali přednost penězům a moci před sportem a olympijskou ideou.“ reakce na vyřazení Salcburku, jako místa konání ZOH 2014

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957
„Následkem čehož požíval [Najman] u svých spoluobčanů respektu a úcty: vyjadřovat své blbství s veškerou autoritou, již podobné konání předpokládá, je pro Čechy nejvyšší ctižádostí hned za organizováním plodné kolaborace s rozličnými mocnostmi a budováním skalek.“ Ad acta

 Dalajláma foto
Dalajláma 65
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Konáš-li svou denní povinnost podle příkazů správného rozumu - horlivě, neoblomně, v dobré vůli a nikdy jen jako něco vedlejšího, a uchováváš-li ono své božstvo v ryzí čistotě, jako bys je měl vrátit už teď, slučuješ-li to obojí, aniž co dále očekáváš nebo se čeho bojíš, nýbrž setrváváš na konání přítomné povinnosti ve shodě s přírodou a na statečné pravdivosti v každém slově i výroku, pak budeš v životě šťasten. A vůbec nikdo tomu nemůže zabránit.“


Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání.“

Anthony de Mello foto
Anthony de Mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Řešení problémů nespočívá ani v konání, ani v nekonání, ale v pochopení, protože kde je skutečné pochopení, tam není problémů. Anthony de Mello Život není hádanka, kterou je třeba rozluštit, či otázka, na kterou je třeba odpovědět. Život je záhada, nad níž se přemítá, taje údivem a jež se vychutnává.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.“

Zlata Adamovská 1
česká dabérka, divadelní herečka, filmová herečka, herečk... 1959
„Úspěch by neměl být tím hlavním, po čem by měl člověk toužit, ale spíš důsledkem jeho konání.“

Obrázky s citáty na téma konání

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .