Citáty na téma konflikt


Petr Pacher foto
Petr Pacher 10
český psycholog
„Kdyby bylo možné při konfliktech zastavit čas a probrat celou situaci racionálně skrze ujasnění si, proč druhý jedná tak, jak jedná, drtivá většina následků by nenastala.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí: je-li zdravá a harmonická, jsou-li její konflikty s okolním životem plodné, vede-li ho bezpečně v činu i v myšlení.“


Friedrich Engels foto
Friedrich Engels 15
německý sociolog, autor, politický teoretik a filozof 1820 – 1895
„Dějiny se dělají tak, že konečný výsledek vyplývá vždy z konfliktů mnoha jednotlivých vůlí… Neboť co chce jeden, je mařeno druhým, a z toho vychází něco, co nikdo nechtěl.“

„Normální soužití není v neexistenci konfliktů, ale jejich šťastné vyřešení.“

Mark Hume McCormack foto
Mark Hume McCormack 17
americký právník, podnikatel a sportovní prostředek 1930 – 2003
„Konflikty se šéfem bývají jen velice zřídka rozhodovány spravedlivě.“

Sarah Bernhardt foto
Sarah Bernhardt 8
francouzská herečka 1844 – 1923
„Scény žárlivosti jsou pro vývoj lásky stejně nezbytné jako válečné konflikty pro vývoj civilizace.“

Josef Ludvík Fischer foto
Josef Ludvík Fischer 7
český filozof, překladatel a vysokoškolský pedagog 1894 – 1973
„Není natrvalo možný společenský ani hospodářský řád, v němž by činnosti pro celek tak významné, jako činnosti hospodářské, se směly beztrestně rozvíjet zcela svobodně, autonomně, zejména vytvořily-li technické vymoženosti tempo i vydatnost výrobní takovou, že bez organizovaného společenského zásahu by nespoutaná dravost svémocných hospodářských sil vrhala celou společnost z jednoho zmatku do druhého, nehledíc k mezinárodním důsledkům této dravé expanze, již nazýváme hospodářským imperialismem, a která nepřestává být trvalou líhní válečných konfliktů.“

Cyril Northcote Parkinson foto
Cyril Northcote Parkinson 38
britský námořní historik 1909 – 1993
„Konflikty se šíří přímo úměrně s rostoucím voláním po míru.“


Kjell A Nördström foto
Kjell A Nördström 23
švédsko-norský kostymér 1962
„Hodnoty vedou k jednotě i ke konfliktům.“

Joachim von Ribbentrop foto
Joachim von Ribbentrop 2
německý generál 1893 – 1946
„V případě, že se francouzská vláda na základě smluv s Polskem cítí povinna zúčastnit se konfliktu, musím toho litovat, protože necítíme nepřátelství vůči Francii. Budeme proti ní bojovat jen tehdy, když nás napadne, a pak to bude válka útočná z její strany.“ Odpověď francouzskému velvyslanci Robertu Coulondreovi na francouzské ultimátum o ukončení bojových operací v Polsku ze dne 3. září 1939

Avraham B. Jehošua foto
Avraham B. Jehošua 1
izraelský spisovatel 1936
„Blbost, zlá vůle a nenávist existují na obou stranách. Izraelsko-palestinský konflikt platí životy jak Izraelci, tak Palestinci. Průměrně padne čtyřicet Izraelců ročně. … Izrael však používá tisíckrát dokonalejší zbraně než nepřítel. Letos dosáhla tragédie takového stupně, že toto crescendo nemůže vyústit v nic jiného než v katarzi, ve vzájemnou snášenlivost.“

Alena Gajdůšková foto
Alena Gajdůšková 1
česká místní politička 1954
„Udělení Nobelovy ceny míru EU je více než zaslouženým oceněním největšího a také nejúspěšnějšího mírového projektu v dějinách lidstva. To, že občané na území EU již více než šedesát let žijí bez válečného konfliktu, není samozřejmostí.“


Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„"...Vážení volitelé, pokud toužíte po takovém zítřku, ve kterém je kontrolováno vaše svobodné hlasování a je zastrašován každý, kdo se opováží projevit svůj vlastní názor, pak jsem určitě mužem včerejška. Pokud se cítíte dobře v atmosféře nepřátelství, konfliktu, osočování a zesměšňování, nemohu být váš kandidát, protože jsem se v celé své politické kariéře snažil o férové politické soutěžení a hledání konsenzu a vždy jsem odmítal hrubosti a urážky. Pokud nechcete dbát tradic naší civilizace, jejich křesťanských hodnot, důrazu na klasickou rodinu a úctu ke každému lidskému životu, nevolte mne, neboť já tyto hodnoty ctím. Chcete-li žít v budoucnosti stvořené z módních vln, kdy bude zakázáno kouřit, ale drogy budou tolerovány, kdy bude manželství institutem na vyhynutí a na radnici budou chodit jen páry k registraci, kdy staré a nemocné budeme milosrdně zbavovat života, kdy nám bude předepisováno, co máme jíst, pít a jak smíme mluvit, pak toto není můj program. Toto není má představa budoucnosti..."“ kandidátský projev-druhá volba českého prezidenta 2008-2013, Praha-Španělský sál 15.2.2008; zdroj MF-DNES 16.2.2008

Stefan Löfven foto
Stefan Löfven 1
švédský odborář a politik 1957
„Konflikt mezi Izraelem (a Palestinou) lze vyřešit jen vznikem dvou států dojednaným v souladu s mezinárodním právem. Řešení v podobě dvou států vyžaduje vzájemné uznávání a vůli k mírové koexistenci. Švédsko proto uzná Palestinský stát.“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Vypadá to, jakoby ti mladí lidé, kteří se musí těžce potýkat s vnějším životem, byli ušetřeni vnitřních problémů, zatímco u těch, jejichž přizpůsobení je z nějakých důvodů snadné, se vyvíjejí sexuální problémy, nebo konflikty související s pocitem méněcennosti. “

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Dříve či později se však svých konfliktů přestaneme bát – také proto, že duchovní cesta je cestou lásky jako každodenní zkušenost.“ U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .