Citáty na téma kormidlo


Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci 48
italský renesanční umělec 1452 – 1519
„Schopnost představivosti je jak kormidlem, tak uzdou smyslů.“

 Hesiodos foto
Hesiodos 17
řecký básník 70
„Ztratil jsem všechny naděje, pokud jde o budoucnost naší země, když dnešní mládež převezme do svých rukou kormidlo řízení. Je to mládež nedisciplovaná, drzá, nesnesitelná...“


Herbert Louis Samuel foto
Herbert Louis Samuel 23
britský politik 1870 – 1963
„Člověk bez principů a bez vůle se podobá korábu bez kormidla a bez kompasu. Mění směr při každé proměně větru.“

Jaroslav Putík foto
Jaroslav Putík 43
český spisovatel 1923 – 2013
„Stáří? Loď pluje podle vytčeného kurzu, staříka nechají otáčet něčím, co považuje za kormidlo. Kapitán a posádka se vlídně usmívají.“

František Xaver Šalda foto
František Xaver Šalda 23
český esejista, literární kritik a novinář 1867 – 1937
„Básník musí být záměrným kormidlem své lodi, v poezii musí přijít ke slovu i mocný a důsledný intelekt, třebas podřízený obraznosti. Podřízený? Ne. Sloučený s ní v jednotu.“

Alexandra Pachmutovová foto
Alexandra Pachmutovová 3
ruská a sovětská hudební skladatelka, zejména písňová 1929
„Máme mnoho písní pro mládež, včetně rapových a tanečních, ale v éteru je neuslyšíte. Při vší prostotě a lehkosti stejně zůstávají v tradicích písňové kultury sovětské estrády a nejsou natolik lehkomyslné, jak je dnes přijato. Proto je bohužel odmítají ti lidé, kteří nyní „stojí u kormidla“ showbusinessu. Je to divné. Vždyť v posledních letech sledujeme zvýšený zájem o staré písně. Lidi staršího věku ještě můžeme pochopit. Je v nich nostalgie po Sovětském svazu – mocné zemi, ve které vyrostli. Ale proč se mládež přimyká k retru? Zdá se mi, že mladým dnes schází ty vysoké mravní ideály, o kterých se mluvilo v nejlepších dílech sovětské estrády.“

Thomas Carlyle foto
Thomas Carlyle 38
skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 – 1881
„Člověk bez cíle je jako loď bez kormidla.“

John Cook 1
anglický lékař a lékárník 1705 – 1777
„Éter je kormidlo či páka vesmíru či cokoliv, co v ruce Všehomoucího přirozeně ovládá a řídí veškeré hmotné stvořené bytí… A jak krásný je tento Boží vynález.“

„Stará kormidla měla alespoň tvar vesla.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .