Citáty na téma kout


Helmut Kohl foto
Helmut Kohl 2
bývalý kancléř západního Německa a poté sjednoceného Německo 1930 – 2017
„Německá politika vede jen k izolaci Ruska a to ho vlastně zahání do kouta, což není dobře. Západ se mohl zachovat chytřeji.“ 2014

„Vy, kteří milujete květiny, jste jistě lidé bezelstného srdce. Vy, kteří máte v srdci temný kout, zabývejte se rostlinami, abyste byli dobří.“


Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 94
ruský spisovatel 1821 – 1881
„V rohu map z 15. století bývá prázdný prostor bez tvaru a jména, kde jsou napsána tři slova: hic sun leones. Onen temný kout je i v člověku. Vášně obcházejí a bouří kdesi v nás, a v tomto temném prostoru duše lze oprávněně říci: zde jsou lvi.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno, ale takovým věčným dítětem má být i každý otec a matka.“

Mark Twain foto
Mark Twain 169
americký spisovatel 1835 – 1910
„Existují dvě mocné síly, které jsou s to vnést světlo do všech koutů zeměkoule - slunce a Associated Press.“

Mark Twain foto
Mark Twain 169
americký spisovatel 1835 – 1910
„Vzdělání umožňuje člověku zlobit se nad věcmi ve všech koutech světa.“

Jiří Mahen foto
Jiří Mahen 5
český básník, novinář a dramaturg 1882 – 1939
„Děvčata, když si nemohou v koutě poplakat, jakoby pomalu ani nežila.“

Stephen Chbosky foto
Stephen Chbosky 20
americký spisovatel 1970
„Nikdo uţ nebude takový jako Beatles, protoţe Beatles tomu celému dali „kontext“. Důvod jejich velikosti je v tom, ţe oni neměli nikoho, s kým by je mohli srovnávat, takţe rostli aţ do nebe.“ Ten kdo stojí v koutě


„I dobře vybudované přátelství má své černé kouty.“

Gustave Flaubert foto
Gustave Flaubert 39
francouzský spisovatel 1821 – 1880
„Hloupost a nespravedlnost mne popuzují k řevu. A řvu ve svém koutě na hromadu věcí, "do nichž mi nic není."“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Člověk vždycky byl a dosud je nesmírně vynalézavý a nestydí se za žádný trik, jen aby se nenechal něčím nevysvětlitelným zahnat do kouta.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Lepší jest bydliti v koutě na střeše, nežli s ženou svárlivou v domě společném.“


Chajim Nachman Bialik foto
Chajim Nachman Bialik 1
hebrejský básník, spisovatel a editor 1873 – 1934
„Pokládám hebrejské výtvory, takové, jako je Tel Aviv, za přesvědčující, překonávající výtvory staletí v exilu. Rád bych věděl, zda jinde v celém světě existuje pro Izrael jiné podobné místo. Takové budovy, postavené čistě a jedině Židy od střechy po základy, to je působivý pohled.Toto vytvoření celého hebrejského města je dostatečné, aby naplnilo srdce skeptiků a pochybovačů vírou, že renesance Izraele je nepopiratelný fakt.Tady v Tel Avivu cítím všemi svými smysly, že nemám - a ani bych nemohl mít - jinou vlast než toto místo. Budiž požehnáni ti, kteří se přišli připojit k naší věčné stavbě v tomto koutě světa, pro nás jediném.“

Jan Štolba 1
český básník, jazzový hudebník, literární kritik, saxofon... 1957
„Nechci rovnat básníky podle velikosti. A zvlášť v Magorově případě se mi ani nechce zůstat u toho, že byl básník. On byl především osobnost, člověk, který měl dar: spojovat lidi, vytvářet a tmelit komunitu. Byl nekonformní, bezprostřední a vnitřně svobodný. Byl nefalšovaným rabiátem, ale spolu s tím si uměl podržet i něhu. Přirozeně nepokorný – zároveň ctil pokoru a toužil po ní. Nedovedu si představit nikoho jiného, kdo by si mohl dovolit všem bez rozdílu tykat. Nebo recitovat básně své či cizí kdekoli a pro kohokoli, na ulici, v hospodě, v tom nejzazším koutě.“

Aldous Huxley foto
Aldous Huxley 26
anglický spisovatel 1894 – 1963
„Je tu jenom jeden kout vesmíru, který můžeš určitě vylepšovat a to je ten vlastní.“

Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus 169
římský lyrik -65 – -8 př. n. l.
„Onen kout země je mi nade všechna místa v celém světě drahý.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .