Citáty na téma křivda


 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.“


Winston Churchill foto
Winston Churchill 80
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Nesouhlasím s tím, že pes u koryta má na ono koryto konečné právo, jakkoliv dlouho tam ležel. Neuznávám toto právo. Neuznávám například, že byla spáchána velká křivda na amerických Indiánech nebo na australských černoších. Neuznávám, že byla na těchto lidech spáchána křivda faktem, že silnější rasa, vyvinutější rasa, moudřejší rasa, chceme-li to tak říci, přišla a zaujala jejich místo. “

  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství.“

  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Pomstou, odplatou nebo hněvem nemohou být křivdy odčiněny.“

Eva Hudečková foto
Eva Hudečková 1
česká herečka a spisovatelka 1949
„Pro mě je na nich nejdůležitější poselství naděje a lásky. Hrdina musí projít těžkými zkouškami, zklamáním, křivdou, urážkami, zradami, musí se mnohému naučit, poučit se ze svých chyb, projevit pokoru i sebezapření. To není žádná romantická selanka, červená knihovna. Dobro zvítězí zcela zaslouženě.“ o českých pohádkách

Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney 13
francouzský kněz a světec 1786 – 1859
„Prostředek na pokoření satana, když v nás vzbuzuje nenávistné myšlenky vůči těm, kteří nám způsobují křivdu, je rychlá modlitba za ně. Tak zvítězí dobro nad zlem, takoví jsou svatí.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Bol křivdy hojí nepřítelův zármutek.“


„Jak tě asi musí milovat žena, která ti odpustí i křivdu, jíž se na tobě dopustila!“

Karol Irzykowski foto
Karol Irzykowski 24
polský spisovatel 1873 – 1944
„Trest obvykle přichází tak, že vypadá jako křivda. Bůh pracuje inkognito.“

Barbara Taylor Bradford 7
britská autorka 1933
„Žijeme to, co jsme si sami pro sebe vybrali. Křivdu nelze svalovat na ostatní. Sami sobě přiznáváme právo na takový život, jaký jsme si sami pro sebe vytvořili.“ Zámožná žena

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Křivda se vzpomíná mnohem rychleji než urážka.“


  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Pomstou, odplatou a hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Každá křivda je jen příprava dalších křivd.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .