Citáty na téma kultura


Václav Havel foto
Václav Havel 47
disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 – 2011
„Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha.“

Paul Claudel foto
Paul Claudel 17
francouzský diplomat 1868 – 1955
„Je to kniha knih, z níž se učila číst celá naše křesťanská civilizace, odkud svět západní kultury čerpal své pojetí morálky, umění a literatury“ o Bibli


Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 36
český filozof, psycholog, religionista, sociolog, teolog ... 1948
„Žijeme v kultuře netrpělivosti.“

Jan Werich foto
Jan Werich 158
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“

Pavel Eisner foto
Pavel Eisner 5
český básník, esejista, lingvista, literární kritik, publ... 1889 – 1958
„Může se stát, že jazyková kultura národa pokulhává za jeho jazykem. To je případ váš, vy lidé čeští. Máte v rukou stradivárky a hrajete na nich jako šumaři.“

Ladislav Klíma foto
Ladislav Klíma 26
český filozof a romanopisec 1878 – 1928
„Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur.“

Egon Schwarz 1
americký literární vědec 1922
„V průběhu svého historického vývoje byla vždy německá literatura a kultura v určitém napětí vůči judaismu. “

Robert Ervin Howard foto
Robert Ervin Howard 5
americký autor 1906 – 1936
„Mé tvrdé paže dál svírají uzdu života – / dál jako bezbřehý oceán / má duše vztekem a vášní klokotá. / Zůstanu nespoután. // Mé levhartí oči dál lítý mají lesk / a drží ve své moci / divoký a zádumčivý blesk / planoucí tmou pravěké noci. // Nechť zchátrá a rozpadne se v hlínu / kultury lidské každý čin. / Jsem barbar z nejhlubšlho stínu, / který se tyčí nade vším.“


Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je mzdy, kterou jim vynáší jejich denní práce. Touha člověka po vyšší mzdě se nikdy nezastaví.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Konverzace vyžaduje znalosti, mlčení kulturu.“

Patrick McCabe 1
irský spisovatel 1955
„Na místě Boha se ocitl kult spotřeby, který je podle mě mnohem horší než cokoli, co kdy církev vynalezla: kultura obchodních středisek a konzumu, Hollywood a prefabrikované hity pop-music. Na druhou stranu je pravda, že rodiče vždy děsí vše, co dělají jejich děti, a tohle je jen další projev generační propasti.“


Claudio Abbado foto
Claudio Abbado 6
italský dirigent 1933 – 2014
„Kultura překonává sociální nerovnost. Kultura nás osvobozuje od chudoby.“

Claudio Abbado foto
Claudio Abbado 6
italský dirigent 1933 – 2014
„Kultura a společné dobro jsou stejně základní jako voda: divadla, knihovny, muzea, kina jsou tolik co akvadukty.“

Joseph Goebbels foto
Joseph Goebbels 3
nacistický politik a ministr propagandy 1897 – 1945
„Když slyším slovo "kultura", vytahuji revolver.

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Řeč je sama duše a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk; neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou duševního napětí národního.“

Související témata

Obrázky s citáty na téma kultura

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .