Citáty na téma lečo


Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Valná část lidí žije v tichém zoufalství. To, čemu se říká odevzdanost, je zatvrzelé zoufalství. Ze zoufalého města odcházíte na zoufalý venkov, jen abyste se potěšili nádherou norků a ondater. Navyklé, leč neuvědomované zoufalství prostupuje skrytě i tak zvané hry a kratochvíle. Žádné zábavné rozptýlení v nich nenacházíte - to se totiž dostavuje až po práci. Je však charakteristickým rysem moudrosti uvarovat se zoufalého počínání.“

John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Kristus je v Bohu natolik skryt přirozenému tělesnému chápání, že nemůže být nikým spasitelně poznán, leč jim Jej zjeví Bůh Otec sám. “


Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Láska nemá jiného přání, leč naplnit se.“

Jean De La Fontaine foto
Jean De La Fontaine 46
francouzský básník, spisovatel a autor bajek 1621 – 1695
„Nadbytek prostředků výhodný vždy není: výběrem ztrácíš čas, čas ztrácíš při zkoušení. Zbraň jednu měj, leč účinnou.“

Jean De La Fontaine foto
Jean De La Fontaine 46
francouzský básník, spisovatel a autor bajek 1621 – 1695
„Hlava překrásná, leč mozek chybí v ní.“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Zastánci tradičních náboženství i nových sekt požadují bezvýhradnou víru, aniž by mohli nabídnout zázraky. Pokud jde o UFO, je tomu právě naopak: "Zázraky se to jen hemží, leč nikdo v ně nechce věřit."“

Samuel Richardson foto
Samuel Richardson 5
1689 – 1761
„Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda.“

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka 159
český spisovatel 1944
„Světská sláva – polní tráva. Leč ze sena jsou živi ještě potomci.“


Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Lidé si matou vážné a vážené. A nevážné považují za znevažování. Leč pravý opak je pravdou. Ti, na které dopadne laskavý paprsek humoru jsou polidštěni a povýšeni - aspoň v očích a v srdcích těch, kdo povýšení a polidštění chápou jako vnitřní proces a ne jako služební postup.“

Jean De La Fontaine foto
Jean De La Fontaine 46
francouzský básník, spisovatel a autor bajek 1621 – 1695
„Pestrost je pěkná věc, leč v duši musí tkvět, a nejen na šatech.“

„Muž, když nezbývá leč na smrt jít, zkusí také vraha sebou vzít.“

Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus 169
římský lyrik -65 – -8 př. n. l.
„Nikoli věkem, leč nadáním se dosahuje moudrosti.“


„Pesimista je člověk, který není šťastný, leč cítí-li se nešťastný. A ani potom není spokojen.“

„Proti vínu se vytahují jen samá špatná nařčení, k jakým špatnostem prý svádí. Leč víno svádí i ke stovkám činů dobrých, tyto však nepřicházejí v dostatečnou známost. Víno je mocným inspirátorem, dobré lidi podněcuje k dobru, špatné k špatnostem.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Mládež chce být méně vyučována, leč více oceňována.“

Charles Baudelaire foto
Charles Baudelaire 31
francouzský básník 1821 – 1867
„Umělec není nikomu odpovědný, leč sobě.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .