Citáty na téma les


Gerald Durrell foto
Gerald Durrell 7
přírodovědec, ošetřovatel, ochránce přírody, autor a tele... 1925 – 1995
„Žil bych nerad ve světě bez ptáků, lesů a nejrozličnějších zvířat.
Byl by to strašný svět.
Je na nás, aby takový neskončil.
Dělám proto vše, co je v mých silách, a prosím vás,
abyste pomohli i vy.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Ozvěna jest do jisté míry původní zvuk a v tom jest její kouzlo a půvab. Je to nejen opakování toho, co je ve zvuku znovu opakování hodno, nýbrž částečně i hlas lesa; táž obyčejná slova a zvuky, ale zpívané lesní nymfou.“


Ludwig Van Beethoven foto
Ludwig Van Beethoven 17
německý hudební skladatel 1770 – 1827
„Ptáte se mne, odkud své myšlenky beru? To nemohu s jistotou říci: přicházejí nevolány, nepřímo i bezprostředně, mohl bych je uchopit do rukou ve volné přírodě, v lese, na procházkách, v tichu noci, za časného rána; podníceny náladami, které se u básníka přemění v slova a u mne v tóny, jež znějí, šumí, bouří; až konečně stojí v notách přede mnou.“

John Dann MacDonald foto
John Dann MacDonald 1
1916 – 1986
„Když v lese padne strom a není tam nikdo, kdo by to slyšel, ozve se skutečně nějaká rána?“

Alexander Graham Bell foto
Alexander Graham Bell 2
americký vědec a vynálezce známý díky jeho práci na telefonu 1847 – 1922
„Sejdi někdy z vyšlapané cesty a ponoř se do lesa. Určitě najdeš něco, co jsi nikdy předtím neviděl“

„Papír. Nesmyslně kácíme lesy, abychom na ně pak čmárali nesmysly.“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Hněv žen je jako déšť v lese. Padá dvakrát.“

Dante Alighieri foto
Dante Alighieri 28
italský básník 1265 – 1321
„Kde v půli život náš je se svou poutí, procházet musel jsem tak temným lesem, že pravý směr jsem nemoh uhodnouti.“ překlad O. F. Babler


„Někdy musí plamen sežehnout les na popel, aby mohlo něco nového vyrůst.“ Šepotání

Émile Picard foto
Émile Picard 1
francouzský matematik 1856 – 1941
„Les mathématiques sont en grande coquetterie avec la philosophie.“ 1897

François-René de Chateaubriand foto
François-René de Chateaubriand 14
francouzský spisovatel, politik, diplomat a historik 1768 – 1848
„Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Kdo seje les, kdo zakládá sad, zřídka se dočká sám ovoce a užitku: ale jak bídný by byl svět, kdyby proto již nikdo sady zakládati a lesy síti nechtěl? Kdo tedy se chce ujímati lidu, musí k tomu míti jiné a vyšší pohnutky nežli vděčnost a odměnu od něho: ve zdaru svého díla, ve svém srdci a ve vděčném přátelském uznání malého počtu svých stejně smýšlejících musí hledati jedinou odměnu, nechce-li býti brzy zklamán.“


George Harrison foto
George Harrison 44
britský hudebník, bývalý člen Beatles 1943 – 2001
„Aby byl les zelený, každý strom musí být zelený.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Víte, kdo je nejbohatší? To se rozumí, že milenci; ne však pro různé duševní poklady a državy, nýbrž pro celou spoustu hmotných věcí, které si beztrestně přisvojují. „Pamatuješ se, Pepo, na tu naši lavičku? Víš tam v našem lese, co jsme tenkrát šli?“ Těm nestydům stačí, aby tamtudy jednou šli, a už je to jejich!“

Miloslav Šimek foto
Miloslav Šimek 4
český dramatici, herec, humorista, komik, moderátor, publ... 1940 – 2004
„Z deníku partyzána: 4 října. Vyhnali jsme Němce z lesa. 5. října. Němci nás vyhnali z lesa. 6. října. Vyhnali jsme Němce z lesa. 7. října. Němci nás vyhnali z lesa. 8. října. Přišel hajný a vyhnal nás z lesa všechny.“

Ally Condie foto
Ally Condie 42
americká spisovatelka
„Zdá se mi, že doopravdy sami sebou jsme pouze v lese, když lezeme na kopec.“ Dokonalý pár - Cassia

Obrázky s citáty na téma les

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .