Citáty na téma lesk


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„'Vzdělancům mého národa': Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné jazyky? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, Nizozemce, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, nic není v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti? Kdo napsal našim lidem o stavbě světa? Kdo ukázal způsob, jak pozorovati po-hyby nebeské? Kdo naučil zpytovati prvky, vlastnosti a síly přírodních těles? Kdo otevřel divadlo okršku zemského? Kdo dal našim poznati jemnosti geometrie? Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo utkal pořad dějin? Kdo popsal původ, polohu a různé zvyky národů na světě bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu řečnickém a kdo ukázal cestu, jak říditi myšlení? Domníváte se, že jest možno trpěti Vám dále, aby každý směl žíti pro sebe sama a nepodnikati žádných prací pro rozmnožení vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu jazyku chybí buď ta bohatost, nebo ten lesk, aby bylo možno kterékoli věci vystihnouti řečí? Zřejmě se mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!“

Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Přemýšlím-li, kde hledat příčinu vývoje postojů M. Gorbačova, pak docházím k závěru, že to mimo jiné byla touha po slávě, která mu byla drogou a jíž často podřizoval svoje postoje. Toho dovedlo dokonale využít jeho okolí a zejména Západ tím, že mu nejen slávu poskytly, ale také z něho učinily trojského koně v úsilí o porážku socialismu. V tom byl Gorbačov blíž A. Dubčekovi, jehož postoje taktéž silně ovlivňoval lesk slávy a popularity, která se v dnešním světě nezískává zaslouženě, ale vyrábí se podle potřeb."“ s. 99


Robert Ervin Howard foto
Robert Ervin Howard 5
americký autor 1906 – 1936
„Mé tvrdé paže dál svírají uzdu života – / dál jako bezbřehý oceán / má duše vztekem a vášní klokotá. / Zůstanu nespoután. // Mé levhartí oči dál lítý mají lesk / a drží ve své moci / divoký a zádumčivý blesk / planoucí tmou pravěké noci. // Nechť zchátrá a rozpadne se v hlínu / kultury lidské každý čin. / Jsem barbar z nejhlubšlho stínu, / který se tyčí nade vším.“

 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Krása tváře je okrasa křehká, pomíjející květ, lesk okamžiku, závislá na pokožce. Ale krása ducha tkví uvnitř a je stálá.“

„Lesk a třpyt bohatství je odrazem vnitřní špíny a citového strádání člověka.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Ženy bez mužské společnosti ztrácejí lesk, muži bez žen hloupnou.“

„Lesk diamantu. Způsob, jak odpuzovat světlo.“

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Jaká chiméra je člověk! Jaká novota, jaké monstrum, jaký chaos, jaký subjekt protimluvů, jaký div! Soudce všech věcí, trapný pozemský červ. Správce pravdy, stoka nejistoty a bludu. Lesk i odpad vesmíru.“


Edvard Munch foto
Edvard Munch 8
norský malíř a grafik 1863 – 1944
„Ve vodě stál zlatý sloup. Měsíc byl ze zlata – pohyboval se – tál ve svém vlastním lesku – zlato plynulo po vodě – když se naše oči setkaly, neviditelné ruce splétaly jemná vlákna – která vnikala tvýma velkýma očima do mých očí a svázala dohromady naše srdce.“

Shirley Brillová 1
izraelská klarinetistka 1982
„Sólista musí prokázat démonický lesk, drama, musí se projektovat do velkého prostoru. To jsou naprosto odlišné vlastnosti než u komorního hráče.“

Emily Dickinson foto
Emily Dickinson 7
americká básnířka 1830 – 1886
„Lepší je, co není. Dostaň to- smažeš všechen lesk.“

„Revoluce toho příliš nezměnila. Starému světu byly vlastní lesk a bída. A Lenin zničil jen lesk.“


Pascal Mercier 7
švýcarský spisovatel a filozof 1944
„Nechtěl bych žít ve světě bez katedrál. Potřebuji lesk jejich oken, jejich chladné ticho, jejich autoritativní mlčení. Potřebuji burácení varhan a svatou zbožnost modlících se lidí. Potřebuji svatost slov, vznešenost velké poezie. To vše potřebuji. Avšak neméně potřebuji svobodu a odmítnutí krutosti. Neboť jedno není ničím bez druhého. A nikdo ať mě nenutí, abych si vybral.“

Alyson Richman 10
americká spisovatelka
„Matka nám vždycky říkala, že existují dva typy žen. U jedné přichází záře zvnějšku, u druhé vychází z nitra. První potřebuje lesk diamantů, aby se mohla blýsknout, ale druhou prozařuje čisté světlo duše.“ Ztracená manželka - Lenka

„Nevěříte v lesk zrcadel. Případně čekáte, až se setmí.“

„Kritizovat ty, jež jsme porazili, nám ubírá na lesku.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .