Citáty na téma list


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Slova jsou jako listy na stromě - kde je jich nejvíc, tam je nejméně ovoce.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Noční spánek - list hedvábného papíru vložený mezi dva dny jako mezi dvě stránky v knize života.“


Tomáš Janovic foto
Tomáš Janovic 18
slovenský básník, dramatik, spisovatel a textař 1937
„Nejlepší klapky na oči jsou z vavřínových listů.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Bóh s vámi! A rač vám dáti odplatu věčnú, že jste mi mnoho dobrého činili… Také prosím, aby dobře živi byli a Boha poslúchali, jakož jste slýchali. Králové, mé milostivé paní, děkujte ode mne ze všeho dobrého, jež jest mi činila. Čeledi své pozdravte, i jiných věrných přátelóv, jichž nelze jest popsati. Prosím také všech, aby za mě Pána Boha prosili, u jehož svaté milosti skóře se shledámy s jeho svatú pomocí. Amen. Psán list v čakání odsúzenie na smrt v žaláři, v okovách, jež úfám, trpím pro Boží zákon. Pro Boha, nedajte hubiti dobrých kněží! Mistr Hus, v naději slúha Boží.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 151
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Některá tvrzení vašeho listu, týkající se mého života a mé osoby, jsou výhradně výplodem bujné redaktorské fantazie. Čtenář se pobaví další aplikací principu relativity. Takhle totiž současně platím v Německu za „německého vědce“ a v Anglii za „švýcarského Žida“. Představme si ale, že osud ze mě udělá černou ovci; pak budu „švýcarským Židem“ v Německu a „německým vědcem“ v Anglii.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Den po dni, list po listu trháme ze stromu svého života. Jaký podzimní čas nás asi zamrazí, až bude poslední větev holá.“

Giacomo Casanova foto
Giacomo Casanova 18
italský dobrodruh a zakladatel Benátské republiky 1725 – 1798
„Žena je jako kniha, a ať dobrá či špatná, musí se nejdříve líbit svým titulním listem.“

Vladimír Holan foto
Vladimír Holan 14
český básník a překladatel 1905 – 1980
„Poslední list se třese na platanu, neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné. List nemusí tě, Bože, prosit o nic, dal jsi mu růst a on to nepokazil. Ale co já...“


Emily Brontë foto
Emily Brontë 6
anglická spisovatelka a básnířka 1818 – 1848
„Moje láska k Lintonovi je jako list v lese – čas ji zeslabí, to vím, tak jako v zimě opadají stromy. Ale má láska k Heathcliffovi je jako ty věčné skály pod lesem – ne oku pro radost, ale podstata života. Já jsem Heathcliff, Nelly! (Na Větrné hůrce)“

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Právě tak jako nemůže list zežloutnou bez tichého vědomí celého stromu,
ani ten, kdo činí zlo, nemůže páchat špatné činy bez skryté vůle vás všech. (Prorok)“

„Citáty.: fíkové listy na duchovní nahotu.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Příroda se na podzim zbavuje všech připomínek uplynulého léta: listí, ovoce i trávy. Také člověk by to měl tak dělat a neschovávat staré papíry a listy, které mu zabraňují prožívat nové a čisté jaro. Já to tak bohužel činit nedovedu a tak, si při každé nové práci, jež by mohla být živá a radostná, připadám jako nevyhrabaná zahrada, v níž se svěží letošní rostlinky musí těžce prodírat zaschlou loňskou trávou.“


Michael Crichton foto
Michael Crichton 19
americký autor, scenárista, filmový producent 1942 – 2008
„Pokud neznáš svou rodinnou historii, neznáš nic. Jsi jako list, který netuší, že je součástí stromu.“

Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 91
francouzský spisovatel a filozof 1645 – 1696
„Svatební oznámení je úmrtním listem lásky.“

„Mapa říše připomínala list. Po každé válce utržený z jiného stromu.“

Ji Stanislav Guth-Jarkovsk foto
Ji Stanislav Guth-Jarkovsk 2
český pedagog, překladatel, spisovatel a sportovní úřední 1861 – 1943
„Mladý muž nemající rodičů může ovšem požádati o ruku své vyvolené sám. Nejlépe, vyloží-li napřed otci listem svoji situaci a vyžádá si od něho dovolení k návštěvě.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 63 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .