Citáty na téma lupič


Samuel Butler foto
Samuel Butler 33
básník a satirik 1612 – 1680
„Lupiči žádají peníze nebo život. Ženy žádají obojí.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Je zřejmé, že podřízený může s opatrností podle pravidla lásky napravovat bloudícího výše postaveného a uvádět opět na cestu pravdy. Nebo kdyby výše postavený zbloudiv z pravé cesty se stal kořistí lupičů nebo se ocitl v nebezpečí smrti, měl by jej poddaný vysvobodit a tak jej zachránit před nebezpečím. Tím spíše je jeho povinnost, když výše postavený, který se dostal na mravní scestí, se stává kořistí démonů a ocitá se v nebezpečí nejhorší smrti hříšníků. Jestli by se výše postavený radoval v prvém případě, proč by se tím neradoval v případě druhém? Připouští-li strážného v prvém případě, proč ho nepřipouští v případě druhém?“


Samuel Butler foto
Samuel Butler 33
básník a satirik 1612 – 1680
„Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé.“

Henry Louis Mencken foto
Henry Louis Mencken 29
americký novinář a spisovatel 1880 – 1956
„Dobrý politik je něco tak nemyslitelného jako čestný lupič.“

„Nepřátelé jsou ti, kteří vypověděli válku nám, nebo kterým jsme ji vypověděli my: ostatní jsou bandité nebo lupiči.“

Decimus Iunius Iuvenalis foto
Decimus Iunius Iuvenalis 46
starověký římský básník
„Poutník, jenž prázdnou kapsu má, i lupiče vida si zpívá.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Západoněmecké soudy provádí jednoznačně politickou diskriminaci - vůči těm lupičům a vrahům, kteří si nevymysleli pro své činy politické motivy.“

Marcel Proust foto
Marcel Proust 62
francouzský romanopisec, kritik a esejista 1871 – 1922
„Doktor, který neříká příliš mnoho hloupostí, je napolo vyléčený pacient, právě tak jako kritik je básník, který přestal psát verše, a policajt je lupič, který pověsil řemeslo na hřebík.“

„Skutečný vrah je na tom líp než já: už vykonal svůj čin, a tím se od něj osvobodil. Teď jen čeká na trest. Zatímco já, vrah, který dosud nezavraždil, lupič, který neokradl, násilník, který neznásilnil, se dusím ve své neschopné zlobě, a v nenaplněném zločinu.“ Vyhnanci z ráje

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .