Citáty na téma mapa


Jan Werich foto
Jan Werich 158
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Mnohdy jsem seděl u stolu pokrytého ubrusem, na kterém včerejší a předvčerejší omáčky nakreslily mapy neznámých světů, a přemýšlel, proč je tolik vedoucích a tak málo vědoucích?“

Marek Šindelka foto
Marek Šindelka 3
český spisovatel 1984
„Facebook je mapa samoty.“


Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 94
ruský spisovatel 1821 – 1881
„V rohu map z 15. století bývá prázdný prostor bez tvaru a jména, kde jsou napsána tři slova: hic sun leones. Onen temný kout je i v člověku. Vášně obcházejí a bouří kdesi v nás, a v tomto temném prostoru duše lze oprávněně říci: zde jsou lvi.“

„Vedle vizuálních dojmů mě jako geografa zajímá otázka generalizace, se kterou se tento obor dlouhodobě potýká. 271 typů přírodní krajiny na území Česka - je to hodně nebo málo? Do jaké hloubky členění je smysluplné se ponořit? Při zpracování této mapy se opět projevuje tradiční dilema unikátnosti a opakovatelnosti geografických jevů.“

Jesse Bennett 1
americký lékař 1769 – 1842
„Knihy jsou kompasy, dalekohledy, sextanty a mapy, připravené jinými lidmi, abychom mohli plout nebezpečnými oceány života.“

„Mapa říše připomínala list. Po každé válce utržený z jiného stromu.“

Madeleine Albrightová foto
Madeleine Albrightová 27
bývalá americká ministryně zahraničí 1937
„Nepůjdete po žádné úzké vyšlapané cestičce, spíš budete jako všichni předešlí prezidenti postupovat ze strany na stranu po cestě s mnoha rozcestími, vesměs špatně značenými, a přitom se budete orientovat podle mapy, kterou jako by někdo nakreslil v dávné minulosti.“ rada budoucímu prezidentovi

Radovan Lukavský foto
Radovan Lukavský 14
český dabér, herec, profesor a vysokoškolský pedagog 1919 – 2008
„Zdá se mi, že člověk, který prošel branou smrti a teď už vidí skutečnou velikost a dobrotu Boží – a v jejím světle si promítá zpětně celý svůj život, vidí každý svůj čin v těch nejširších a místně i časově nejvzdálenějších souvislostech po zákonu příčiny a následku a vidí tedy všechny své chyby se všemi jejich blízkými i vzdálenými důsledky – i chyby jiných, zrozené z těchto jeho chyb – ani se nemůže rázem oddat tváří v tvář Bohu věčnému blaženství. (...) Duši otevřenou tomuto poznání musí zachvátit nesmírná lítost, bolestná lítost, která pak trvá tak dlouho, dokud se na mapě zla budou stále ještě objevovat další a další důsledky našich zlých činů. A v tomto očistném ohni lítosti nad kdysi způsobeným a nadále působícím zlem vidím očistec. – v knize Deset vyznání (2001) Marcely Kašpárkové“


Ulrich Parzany foto
Ulrich Parzany 1
evangelikální pastor 1941
„Bible je jako mapa. Studovat ji ještě neznamená, že se dostaneme do cíle. Je třeba nasednout do auta, nastartovat a jet.“

George Bush foto
George Bush 32
43. prezident Spojených států 1946
„Panejo! Ta Brazílie je velká.“ při pohledu na mapu Brazílie

David Levithan foto
David Levithan 26
americký autor a editor 1972
„Možná je láska jako mapa, na které má všechno své místo, a když se na to podíváš z dostatečné výšky, najednou řekneš: "Páni!" - Dash a Lily“

George Raymond Richard Martin foto
George Raymond Richard Martin 65
americký spisovatel, scenárista a televizní producent 1948
„Člověk si uvědomí, že je ztracený, teprve až nakreslí mapu.“


„Na žádné mapě nenaleznete místo tak bezútěšné či ostrov natolik vzdálený, aby člověk uchýliv se tam nenarazil na Angličana.“

Steven Pressfield foto
Steven Pressfield 2
americký námořník 1943
„Válka je něco odtažitého jen na mapě. Na konkrétním bojišti je plná emocí.“

Luis Sepúlveda foto
Luis Sepúlveda 2
chilský filmový režisér 1949
„Lidská tvář nikdy nelže. Je to jediná mapa, v níž je zaneseno všechno, čím jsme kdy prošli.“

Marek Šindelka foto
Marek Šindelka 3
český spisovatel 1984
„Co všechno v sobě člověk vleče, podivuješ se, tolik cizích věcí, o které se nikdy neprosil.“ Mapa Anny

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .