Citáty na téma mechanismus


Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Dítě se neptá proto, že by nevědělo a vědět chtělo, dítě se ptá přesto, že ví, ale proto, že chce uvést do běhu mechanismus řeči.“

Ivan Petrovič Pavlov foto
Ivan Petrovič Pavlov 3
ruský fyziolog 1849 – 1936
„Sotva lze popřít, že ty nejobecnější základy nejvyšší nervové činnosti jsou u vyšších živočichů a u lidí stejné. Mechanismus podmíněných reflexů je u člověka stejný jako u psa.“


 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Všechno v mém těle je prostředkem a cílem, vše je plné pružin, kladek, hybných sil, hydraulických mechanismů, rovnováhy kapalin, chemických laboratoří.“

Jean Marie Guyau foto
Jean Marie Guyau 4
francouzský spisovatel a filozof 1854 – 1888
„Inteligentní lidé pokládají lásku za jemný mechanismus jako povolání hodináře; primitivní lidé ji pokládají za řeznické řemeslo.“

„Smrt je podstatná část mechanismu i postupu života.“

Nikolaj Vasiljevič Gogol foto
Nikolaj Vasiljevič Gogol 19
spisovatel 1809 – 1852
„Co se kurýrování týče, učinili jsme již příslušná opatření. Řídíme se heslem: blíž k přírodě - jen žádné drahé medicíny! Člověk je mechanismus docela prostý: když umře, umře bez nich - když se uzdraví, uzdraví se i bez nich.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Muž je v lásce jako primitivní stroj. Zmáčkneš knoflík a prastarý mechanismus pracuje přesně tak, jako v první den stvoření.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Když se z vady stane samotný mechanismus, když se útlak a loupení mění v instituci, říkám, takového útlaku je nutno se zbavit.“


Atom Egoyan foto
Atom Egoyan 1
kanadsko-arménský filmový režisér, scenárista, filmový p... 1960
„Původně jsem chtěl točit akční filmy. Dnes chci točit filmy, ve kterých jsou tři věci, které mi nedají spát: ztráta nevinnosti, mechanismus odepření něčeho a podstata zoufalství. To je to, o co mi jde. “

„Domnívám se, že když někoho opravdu poznáme, působí to problémy. Dozvíme se všechny jejich spouštěcí mechanismy a emocionální tlačítka a v dobách krize je bohužel použijeme.
Johanna Walkerová“
London Road

Martina Velikovská foto
Martina Velikovská 3
česká policistka a psycholožka
„Z psychologického hlediska je porozumění mechanismům toho, co nás zúskostňuje a jak na tato ohrožení reagujeme, základním žádoucím efektem jakékoli psychoterapie, potažmo emancipace.
Kognitivní a afektivní kontrola nad sebou samými nám pomáhá eliminovat náš strach a měnit naše nazírání na realitu.
Trestným činem pro oběť vše teprve začíná...“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Opakování v přírodě nemusí být pouhým mechanismem. Může to být opakování úspěšné scény na divadle.“


Ivan Gašparovič foto
Ivan Gašparovič 3
slovenský prezident Slovenska, předseda Národní rady Slov... 1941
„Politická reprezentace v Maďarsku se vydává na historicky nebezpečnou cestu. Ignoruje dobré evropské mravy, popírá zásady mezinárodního práva, uzavírá se do kruhu politického sebeklamu, nerespektuje literu, ducha i mechanismy podepsaných dvoustranných i mnohostranných smluv.“ o maďarském zákoně, kterým získávají maďarské občanství i osoby bez trvalého pobytu v zemi

Aleksandar Marković foto
Aleksandar Marković 1
srbský dirigent 1975
„Nemusíte být nezbytně Skandinávec, abyste pochopil Sibelia, nebo Čech, abyste pochopil Janáčka. Je tu samozřejmě určité dědictví, geny, které si v sobě neseme, ale hudební intelekt je jednotný. Každý může hudbu pochopit a předat dál. To jsou hlavní mechanismy, které umožňují lidem hudbu interpretovat. “

Barack Obama foto
Barack Obama 12
44. prezident USA 1961
„Překvapuje mě, kolik volených státních činitelů - i těch dobrých - stráví spoustu času mluvením o mechanismech politiky místo toho, aby se věnovali skutečně podstatným věcem. To je ta jejich mentalita, ten jejich prvořadý zájem udržet si křeslo nebo posouvat svoji kariéru kupředu…“

Elmar Altvater foto
Elmar Altvater 1
německý marxistický akademik 1938
„Existuje příliš mnoho lidí, kteří tržního mechanismu využívají pro zvýšení svých zisků, částečně poloprávní cestou. Na trh zapomeňte. Přeměňovat soukromé neřesti na veřejné ctnosti – jak se to v 17. století optimisticky nazývalo, není zrovna nejšikovnější myšlenka.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .