Citáty na téma měřítko


Chuck Palahniuk foto
Chuck Palahniuk 73
americký spisovatel 1962
„Měřítkem naší lidskosti je, jak zacházíme se zvířaty. Zvířata se rychle stávají posledními skutečnými oběťmi. Jedinými otroky a jedinou kořistí. Podle zvířat definujeme člověka. Bez zvířat by nebylo lidstva ani lidskosti. Bez zvířat bude lidstvo, ale ne lidství.“ Strašidla

Steve Jobs foto
Steve Jobs 22
americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 – 2011
„Buďme měřítkem kvality. Někteří lidé nejsou zvyklí na prostředí, kde se dokonalost očekává.“


Berthold Auerbach foto
Berthold Auerbach 10
německý autor 1812 – 1882
„Neomylným měřítkem vzdělanosti srdce národa a člověka je, jak pohlíží a zachází se zvířaty.“

Benjamin Kuras foto
Benjamin Kuras 8
český spisovatel 1944
„Když je člověk ponechán osamělý, sám sobě měřítkem všeho a bez obecně platného morálního kontextu, ztrácí smysl existence, propadá morálnímu relativismu, jehož výsledkem je království nudy, z něhož se snaží osvobozovat plytkým rozptylováním místo tvůrčího soustředění.“

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové.“

Josef Nesvadba 2
Český dramatik, lékař, překladatel a romanopisec 1926 – 2005
„Úspěch v životě se řídí měřítky, které si člověk zvolí.“

Alexandre Starší Dumas foto
Alexandre Starší Dumas 20
francouzský spisovatel a dramatik 1802 – 1870
„Emancipace ženy je měřítkem emancipace celé společnosti.“

František Ladislav Rieger foto
František Ladislav Rieger 17
český politik a publicista 1818 – 1903
„V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.“


Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 29
anglický humorista 1859 – 1927
„Rozum v manželském stavu se uplatňuje je s přiměřenou srážkou. Není po něm poptávky, ba ani není ceněn. Naše ženy nás oceňují podle svého měřítka, v němž skvělý intelekt není nijak zvlášť vyznačen.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Radost z malých věcí, láska k malým věcem. - Ale ať dovedeš milovat také ty veliké! Malé věci bez měřítka zadního plánu velikosti nemají než všední, nicotný a hlavně lhostejný rozměr.“

Jean Arp foto
Jean Arp 5
sochař, malíř, básník a výtvarník abstraktní 1886 – 1966
„Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky.“

František Ladislav Rieger foto
František Ladislav Rieger 17
český politik a publicista 1818 – 1903
„V politice je největším měřítkem moudrosti výsledek.“


Robert Sedláček foto
Robert Sedláček 1
český dokumentarista, režisér a scénárista 1973
„Potlesk není měřítkem kvality. To ale neznamená, že když se mně málo tleská, dělám jen kvalitní věci.“

Ralph Venning foto
Ralph Venning 7
ministr anglicky 1621 – 1673
„Můžeme zavdat příčinu hříchům jiných lidí svým příkladem, a čím je příklad význačnější, tím je nakažlivější. Významní lidé nemohou hřešit v malém měřítku, protože jsou příklady; hříchy velitelů velí; hříchy vládců vládnou; hříchy učitelů učí. “

Jerzy Samuel Bandtkie foto
Jerzy Samuel Bandtkie 1
polský knihovnice 1768 – 1835
„Člověka lze jen tehdáž osvítiti, když se jazyku svému mateřskému dokonale vyučí; mateřská řeč bývá často měřítkem vzdělanosti.“

Vladimír Boudník 3
český grafik a malíř 1924 – 1968
„Lidé jsou pitomí, že nemají jiných měřítek než prachy. Řekneš-li jim, že jsi přenesl o jeden kilometr horu Říp, zeptají se jako idioti, a co jsi měl za to´, a řekneš-li, že nic, řeknou, tak to je hovno čin´.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .