Citáty na téma měřítko


František Ladislav Rieger foto
František Ladislav Rieger 17
český politik a publicista 1818 – 1903
„V politice je největším měřítkem moudrosti výsledek.“

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové.“


Steve Jobs foto
Steve Jobs 22
americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 – 2011
„Buďme měřítkem kvality. Někteří lidé nejsou zvyklí na prostředí, kde se dokonalost očekává.“

Chuck Palahniuk foto
Chuck Palahniuk 73
americký spisovatel 1962
„Měřítkem naší lidskosti je, jak zacházíme se zvířaty. Zvířata se rychle stávají posledními skutečnými oběťmi. Jedinými otroky a jedinou kořistí. Podle zvířat definujeme člověka. Bez zvířat by nebylo lidstva ani lidskosti. Bez zvířat bude lidstvo, ale ne lidství.“ Strašidla

Alexandre Starší Dumas foto
Alexandre Starší Dumas 20
francouzský spisovatel a dramatik 1802 – 1870
„Emancipace ženy je měřítkem emancipace celé společnosti.“

Berthold Auerbach foto
Berthold Auerbach 10
německý autor 1812 – 1882
„Neomylným měřítkem vzdělanosti srdce národa a člověka je, jak pohlíží a zachází se zvířaty.“

Benjamin Kuras foto
Benjamin Kuras 8
český spisovatel 1944
„Když je člověk ponechán osamělý, sám sobě měřítkem všeho a bez obecně platného morálního kontextu, ztrácí smysl existence, propadá morálnímu relativismu, jehož výsledkem je království nudy, z něhož se snaží osvobozovat plytkým rozptylováním místo tvůrčího soustředění.“

Josef Nesvadba 2
Český dramatik, lékař, překladatel a romanopisec 1926 – 2005
„Úspěch v životě se řídí měřítky, které si člověk zvolí.“


Jean Arp foto
Jean Arp 5
sochař, malíř, básník a výtvarník abstraktní 1886 – 1966
„Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky.“

Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 29
anglický humorista 1859 – 1927
„Rozum v manželském stavu se uplatňuje je s přiměřenou srážkou. Není po něm poptávky, ba ani není ceněn. Naše ženy nás oceňují podle svého měřítka, v němž skvělý intelekt není nijak zvlášť vyznačen.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Radost z malých věcí, láska k malým věcem. - Ale ať dovedeš milovat také ty veliké! Malé věci bez měřítka zadního plánu velikosti nemají než všední, nicotný a hlavně lhostejný rozměr.“

František Ladislav Rieger foto
František Ladislav Rieger 17
český politik a publicista 1818 – 1903
„V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.“


Robert Sedláček foto
Robert Sedláček 1
český dokumentarista, režisér a scénárista 1973
„Potlesk není měřítkem kvality. To ale neznamená, že když se mně málo tleská, dělám jen kvalitní věci.“

Ralph Venning foto
Ralph Venning 7
ministr anglicky 1621 – 1673
„Můžeme zavdat příčinu hříchům jiných lidí svým příkladem, a čím je příklad význačnější, tím je nakažlivější. Významní lidé nemohou hřešit v malém měřítku, protože jsou příklady; hříchy velitelů velí; hříchy vládců vládnou; hříchy učitelů učí. “

Jerzy Samuel Bandtkie foto
Jerzy Samuel Bandtkie 1
polský knihovnice 1768 – 1835
„Člověka lze jen tehdáž osvítiti, když se jazyku svému mateřskému dokonale vyučí; mateřská řeč bývá často měřítkem vzdělanosti.“

Vladimír Boudník 3
český grafik a malíř 1924 – 1968
„Lidé jsou pitomí, že nemají jiných měřítek než prachy. Řekneš-li jim, že jsi přenesl o jeden kilometr horu Říp, zeptají se jako idioti, a co jsi měl za to´, a řekneš-li, že nic, řeknou, tak to je hovno čin´.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .