Citáty na téma meta


Christopher Paolini foto
Christopher Paolini 36
americký autor 1983
„It is a strange thing to be known to people whom yoou have not met before. - Je to zvláčtní věc, když vás znají lidé, které jste nikdy dříve nepotkali.“

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“


„Alkohol je metla lidstva, ale zametat je třeba denně.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Pýthagorovci skládají celý vesmír z čísel, ale ne z čísel-jednotek, nýbrž soudí, že jednotky mají velikost.— 58 B9, Aristotelés, Met. 1080b18-20.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Jen dolů, dolů spět,toť meta vytoužená:svět chce být polosvět,žena — být položena —“

„Alkohol je metla lidstva, proto hodně pijme, ať je v ulicích čisto.“

Karl Ludwig Borne foto
Karl Ludwig Borne 35
německý spisovatel 1786 – 1837
„Kdo dovede pracovat v reálném světě, ale žít ve světě ideálů, ten dosáhne nejvyšší mety.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí matku svou.“


Anthony Minghella 1
britský filmový režisér, dramatik a scenárista 1954 – 2008
„Na scéně v MET všechno svádí k obrovskému gestu. Avšak i nejmenší váš pohyb je vidět. Je to neuvěřitelné, ale všechno je vidět. “

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„…prvky čísla jsou sudé a liché. Z nich jedno prý je neomezené, druhé omezené, jednotka však prý se skládá z nich obou, protože prý je zároveň sudá a lichá; čísla se pak skládají z jednotky a celé nebe… z čísel.— Aristotelés, Met. I, 5, 986a17-21.“

Richard de Bury foto
Richard de Bury 1
britský aristokrat a politik 1287 – 1345
„Kniha je učitel bez hole a metly, bez křiku a zlosti. Nikdy nespí, když k němu přijdeme; ptáme-li se ho, nezatají své myšlenky; když se mýlíme, neposmívá se.“

Anton Martin Slomšek foto
Anton Martin Slomšek 1
slovinský biskup a básník 1800 – 1862
„V domě, kde jsou děti, potřeba je toliko dvou věcí: Kristovy podoby na stěně a metly za rámečkem. Metly budiž užíváno jako léku, ne však jako potravy každodenní. Mnoho i málo, obé je škodlivo.“


Maria Augusta Trappová foto
Maria Augusta Trappová 4
rakousko-americká zpěvačka a spisovatelka 1905 – 1987
„Staří říkávali: „Kdo šetří metlu, pokazí dítě,“ což je podobné slovům Písma: „Kdo miluje svého syna, nešetří metly.“ Doufejme, že se svět brzo odvrátí od svého pokusu o pokrokovou výchovu, kdy ubohé nešťastné děti dostanou vždy to, co chtějí; mládí se tak zmrzačí svými vlastními rozmary.“

Konrad Celtis foto
Konrad Celtis 1
německý renesanční humanista 1459 – 1508
„Tak jest vychovateli trestati, aby vedle metly leželo vždy jablko.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„…čísla jsou první z celé přírody, proto usoudili, že prvky čísel jsou též prvky všech věcí a že celý vesmír je harmonií a číslem.— 58 B4, Aristotelés, Met. I, V, 986a1-3.“

James Thurber foto
James Thurber 10
americký karikaturista, autor, novinář, dramatik 1894 – 1961
„Možná že nové koště dobře mete, ale nikdy se úplně nespoléhej na stará pořekadla.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 20 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .