Citáty na téma meta


„Alkohol je metla lidstva, proto hodně pijme, ať je v ulicích čisto.“

„Alkohol je metla lidstva, ale zametat je třeba denně.“


Christopher Paolini foto
Christopher Paolini 36
americký autor 1983
„It is a strange thing to be known to people whom yoou have not met before. - Je to zvláčtní věc, když vás znají lidé, které jste nikdy dříve nepotkali.“

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Pýthagorovci skládají celý vesmír z čísel, ale ne z čísel-jednotek, nýbrž soudí, že jednotky mají velikost.— 58 B9, Aristotelés, Met. 1080b18-20.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Jen dolů, dolů spět,toť meta vytoužená:svět chce být polosvět,žena — být položena —“

Karl Ludwig Borne foto
Karl Ludwig Borne 35
německý spisovatel 1786 – 1837
„Kdo dovede pracovat v reálném světě, ale žít ve světě ideálů, ten dosáhne nejvyšší mety.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí matku svou.“


Štefan Margita 1
slovenský operní pěvec 1956
„Jsem si vědom toho, že zpívat v Metropolitní opeře je opravdu tou nejvyšší metou. Nejvíc si to možná uvědomíte, když máte mezi jednotlivými zkouškami pauzu a jdete do kantýny na kafe a nejednou potkáváte ty největší operní hvězdy. V té chvíli si vlastně řeknete – kde já to vlastně jsem, v jaké opeře! Vždyť to je něco fantastického!. “

Anthony Minghella 1
britský filmový režisér, dramatik a scenárista 1954 – 2008
„Na scéně v MET všechno svádí k obrovskému gestu. Avšak i nejmenší váš pohyb je vidět. Je to neuvěřitelné, ale všechno je vidět. “

James Thurber foto
James Thurber 10
americký karikaturista, autor, novinář, dramatik 1894 – 1961
„Možná že nové koště dobře mete, ale nikdy se úplně nespoléhej na stará pořekadla.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„…prvky čísla jsou sudé a liché. Z nich jedno prý je neomezené, druhé omezené, jednotka však prý se skládá z nich obou, protože prý je zároveň sudá a lichá; čísla se pak skládají z jednotky a celé nebe… z čísel.— Aristotelés, Met. I, 5, 986a17-21.“


Richard de Bury foto
Richard de Bury 1
britský aristokrat a politik 1287 – 1345
„Kniha je učitel bez hole a metly, bez křiku a zlosti. Nikdy nespí, když k němu přijdeme; ptáme-li se ho, nezatají své myšlenky; když se mýlíme, neposmívá se.“

Anton Martin Slomšek foto
Anton Martin Slomšek 1
slovinský biskup a básník 1800 – 1862
„V domě, kde jsou děti, potřeba je toliko dvou věcí: Kristovy podoby na stěně a metly za rámečkem. Metly budiž užíváno jako léku, ne však jako potravy každodenní. Mnoho i málo, obé je škodlivo.“

Maria Augusta Trappová foto
Maria Augusta Trappová 4
rakousko-americká zpěvačka a spisovatelka 1905 – 1987
„Staří říkávali: „Kdo šetří metlu, pokazí dítě,“ což je podobné slovům Písma: „Kdo miluje svého syna, nešetří metly.“ Doufejme, že se svět brzo odvrátí od svého pokusu o pokrokovou výchovu, kdy ubohé nešťastné děti dostanou vždy to, co chtějí; mládí se tak zmrzačí svými vlastními rozmary.“

Konrad Celtis foto
Konrad Celtis 1
německý renesanční humanista 1459 – 1508
„Tak jest vychovateli trestati, aby vedle metly leželo vždy jablko.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .