Citáty na téma metla


Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“

„Alkohol je metla lidstva, ale zametat je třeba denně.“


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Jen dolů, dolů spět,toť meta vytoužená:svět chce být polosvět,žena — být položena —“

„Alkohol je metla lidstva, proto hodně pijme, ať je v ulicích čisto.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku zahubilo vaši radost...“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí matku svou.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého, ale kdož ho miluje, za času jej tresce.“


Anton Martin Slomšek foto
Anton Martin Slomšek 1
slovinský biskup a básník 1800 – 1862
„V domě, kde jsou děti, potřeba je toliko dvou věcí: Kristovy podoby na stěně a metly za rámečkem. Metly budiž užíváno jako léku, ne však jako potravy každodenní. Mnoho i málo, obé je škodlivo.“

Maria Augusta Trappová foto
Maria Augusta Trappová 4
rakousko-americká zpěvačka a spisovatelka 1905 – 1987
„Staří říkávali: „Kdo šetří metlu, pokazí dítě,“ což je podobné slovům Písma: „Kdo miluje svého syna, nešetří metly.“ Doufejme, že se svět brzo odvrátí od svého pokusu o pokrokovou výchovu, kdy ubohé nešťastné děti dostanou vždy to, co chtějí; mládí se tak zmrzačí svými vlastními rozmary.“

John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Modlete se často; neboť modlitba je štítem pro duši, oběť Bohu a metlou pro Satana. “

Konrad Celtis foto
Konrad Celtis 1
německý renesanční humanista 1459 – 1508
„Tak jest vychovateli trestati, aby vedle metly leželo vždy jablko.“


 Sun-c’ foto
Sun-c’ 7
starověký čínský armádní generál, stratég a filozof Zhou ... -543 – 251 n. l.
„Vybojovat sto bitev a stokrát zvítězit - není tudíž meta nejvyšší. Bez boje však nepřítele pokořit, toť vpravdě meta nejvyšší.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Jenom národ zachovalý a vzdělaný může míti svobodu a spojenou s ní dobrou vládu, tuto pravdu, které nás učí zkušenost dějepisu, musíme vždy především na zřeteli míti. Národ nevzdělaný, kdyby se celý zkrvácel samými revolucemi, nedocílí přece svobody a práva, nýbrž bude vždy zase brzy ošizen a do libovlády nazpět vtlačen. Národ mravně zkažený, byť by i vzdělán byl, přece zase svou pokažeností plete vždy sám na sebe metlu absolutie. … Kde není národ zachovalý a vzdělaný, tam jest marné svrhovati revolucemi staré vlády, neboť zase se dříve nebo později všechno zlé navrátí, třeba se osoby a okolnosti změnily, a národ nemá z revoluce nic než trochu škody a nepořádku. V takovém pádu musí se napřed odstraniti tyto závady každé pravé svobody a teprva potom jest naděje a vyhlídka na možnost dobré a trvanlivé právní vlády.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Nepozoroval jsem, že by metla měla jiný účinek, než že činí duše ospalými a zbabělými, nebo záludnými či zarputilými.“

Alphonse Daudet foto
Alphonse Daudet 16
francouzský romanopisec 1840 – 1897
„Demokracie bez osvěty je metlou.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 19 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .