Citáty na téma mez


Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.“

„Mezí tím, kdo se opíjí láskou a kdo alkoholem, je jediný rozdíl. Alkoholik zůstává věrný své značce.“


Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard 42
americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 – 1915
„I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Nepřítel ti vytyčuje meze, dává ti tvar a pevnost.“

Arthur C. Clarke foto
Arthur C. Clarke 21
britský sci-fi spisovatel, vynálezce, podmořský průzkumní... 1917 – 2008
„Jediným způsobem, jak zjistit meze možného, je odvážit se alespoň malý kousek za hranice nemožného.“

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Člověk ve své nadýmavosti říká, že jeho obrazotvornost nemá mezí.“

Sergej Michajlovič Ejzenštejn foto
Sergej Michajlovič Ejzenštejn 4
sovětský filmař 1898 – 1948
„Dětství - toť vykořisťovatelsky spotřebitelské období v etapách našeho biologického vývoje. V mezích své etapy je přirozené a kouzelné. Přežije-li samo sebe, je odporné a je ozdobou jen bláznů…“

Jiří Žáček foto
Jiří Žáček 113
český spisovatel 1945
„Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená.“


Anatolij Jevgenjevič Karpov foto
Anatolij Jevgenjevič Karpov 2
ruský šachista 1951
„Štěstí by nemělo být nikdy úplné. Koneckonců sny neznají mezí.“

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Pravda má meze, omyl ne.“

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Pokud jde o muže, jejich lačnost chvalozpěvu nezná mezí. Ženy ošklivé a bez půvabu staly se milovanými po celý život, protože patřičně chválily.“

Friedrich Von Bodenstedt foto
Friedrich Von Bodenstedt 7
německý autor 1819 – 1892
„Protivy se přitahují, ale jen po určitou mez; za ní se odpuzují.“


Denis Diderot foto
Denis Diderot 47
francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 – 1784
„Člověk, který o sobě tvrdí, že všechno zná, pouze dává najevo, že nezná meze lid-ského ducha.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Dělej co dělej, nepřekročíš své meze. Ale alespoň k nim beze zbytku dospěti!“

Reinhold Messner foto
Reinhold Messner 9
italský horolezec, dobrodruh a cestovatel 1944
„Moje hra se jmenuje přežít. Ne dožít. Právě když se člověk dostává až na nejzazší mez, má obrovský hlad po životě. Kolikrát už jsem byl na dně, kolikrát myslel,že nemám východisko. Vzdát se by bylo to nejjednodušší. Bránil jsem se!“

Markéta II. foto
Markéta II. 1
královna Dánska 1940
„Maluji ráda. Vždycky, když něco dokončím, připadá mi to božské a kouzelné, a když se na to pak znovu podívám, vidím, že ta genialita má své meze.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .