Citáty na téma milosrdenství


Maximilien Robespierre foto
Maximilien Robespierre 9
francouzský politik 1758 – 1794
„Milosrdenství vůči katanům je krutostí vůči jejich obětem.“

Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský 16
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 – 1274
„Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost.“


François-René de Chateaubriand foto
François-René de Chateaubriand 14
francouzský spisovatel, politik, diplomat a historik 1768 – 1848
„Neznalost budoucích pohrom je dar, neznalost budoucích lásek je milosrdenství osudu i nebe.“

Jiří Paďour foto
Jiří Paďour 3
biskup českobudějovický 1943 – 2015
„Kristus říká, že kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království. Proto jdu a dívám se dopředu. Budu litovat jen svých hříchů a nedopatření, ta vkládám do Božího milosrdenství. Na ničem jsem nelpěl a zároveň si nepřipouštím zvláštní zásluhy. V mnoha oblastech zůstávám dlužen, ale dělal jsem, co jsem mohl. Hodnocení je na Bohu, se kterým jsem se snažil vše průběžně konzultovat.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Hněv je špatný rádce; zavrhněte jej. Lítostivost je někdy ještě horší; zavrhněte ji. Ale nezavrhněte milosrdenství. Pamatujte jenom, že nejdůležitější je spravedlnost.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„/je sedm duchovních skutků milosrdenství/ - a ty sú: učiti hlúpého, raditi pochybujícímu, tresktati hřěšícieho, těšiti zarmúceného neb smutného, odpustiti vinu blížniemu, trpěti mile protivenstvie křivé, modliti sě i za nepřátely.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Milosrdenství má být každému činěno, buď žid, pohan neb zlý křesťan.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Soucit se zvířetem vzniká z jednoho pramene zároveň s milosrdenstvím k člověku.“


„Žena, která je plná něžného milosrdenství a jemné zranitelnosti, je mocná a krásná.“

 Karel V. foto
Karel V. 1
císař Svaté říše římské 1500 – 1558
„Vítězství by nikdy nemělo chybět v milosrdenství.“

Toni Morrison foto
Toni Morrison 3
americká spisovatelka 1931
„Teprve naše vnitřní umírání nás zotročuje a otvírá dveře všemu, co je v nás divoké. (Milosrdenství)“

John Ronald Reuel Tolkien foto
John Ronald Reuel Tolkien 59
britský filolog a spisovatel, autor Pána prstenů 1892 – 1973
„Vyrostl jsi, půlčíku. … Ano, velice jsi vyrostl. Jsi moudrý a krutý. Oloupil jsi mě o sladkost pomsty a já teď odtud musím v hořkosti, jako dlužník tvého milosrdenství. Nenávidím je a tebe také! Ale jdu a nebudu tě dál obtěžovat. Nežádej však, abych ti přál zdraví a dlouhý život. Nečeká tě jedno ani druhé. To ovšem není mé dílo. Jen předpovídám. (Saruman; Návrat krále)“


Hugh Binning 3
filosof a teolog, oponent Olivera Cromwella ve Skotsku 1627 – 1653
„Tvůj hřích je než přestoupení omezeného stvoření; ale [Boží] milosrdenství je slitováním nekonečného Boha - může jej pohltit. Připustíme-li, že tvůj hřích volá až k nebesům, pak milost sahá nad nebesa a trvá navěky.“

John Charles Ryle foto
John Charles Ryle 51
anglikánský biskup 1816 – 1900
„Varuj se vytvářet si Boha podle svého, — Boha, který je samé milosrdenství, ale ne spravedlivý, — Boha, který je samá láska, ale ne svatý, — Boha, který má nebe pro všechny a peklo pro nikoho, — Boha, který dovoluje v čase dobru a zlu být vedle sebe, ale nerozliší mezi nimi na věčnosti. Takový Bůh je jen tvou vlastní modlou, stejně jako Jupiter nebo Moloch.“

Jan Vokál foto
Jan Vokál 2
římskokatolický biskup 1958
„Podle mého skromného názoru, ale také na základě toho, co slyším kolem sebe, mám za to, že ve světě je rozšířená malá obeznámenost nebo přímo neznalost věcí, které jsou pro naší víru zcela zásadní: koncept stvoření, hříchu, odpuštění, obrácení a tedy také milosrdenství, které s tím bezprostředně souvisí.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Soucit se zvířetem úzce souvisí s dobrotou povahy. Lze potvrdit, že člověk, který je krutý ke zvířeti, nemůže být dobrý. Soucit se zvířetem pramení tam, kde pramení milosrdenství vůči člověku.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .