Citáty na téma mluva


Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Nezapomeň na mluvu znamení. A hlavně nezapomeň dovést svůj Osobní příběh až do konce.“ Kniha Alchymista

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Jednej, mluv a mysli ustavičně tak, jako by ses už měl rozloučit se životem.“


Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Jestliže mlčíš, mlč z lásky; jestliže mluvíš, mluv z lásky; jestliže zapomínáš, zapomínej z lásky; jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Žertuješ-li, mluv vážně! Mluvíš-li vážně, žertuj!“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Nikdy nebylo mým úmyslem latinsky něco psát, natož vydávat. Toliko svému národu abych prospěl některými knihami sepsanými v mateřském jazyce, taková touha mě pojala už jako jinocha a neopustila po celých těch padesát let; k jiným věcem jsem byl přiveden jenom časovými příležitostmi. Abych ovládl svůj jazyk, začal jsem roku 1612 (za pobytu v Herbornu) skládat Poklad jazyka českého, to jest co nejúplnější slovník, přesnou mluvnici, ozdobné i výrazné způsoby mluvy a přísloví. Všechno to jsem svědomitě sbíral, a přičinil jsem se, aby všechno bylo souběžné a souladné s latinou, aby se mohla vyjádřit slova, úsloví, zvláštnosti, pořekadla i sentence se stejnou ušlechtilostí a stejným důrazem (vlastní výrazy vlastními, obrazné obraznými, starobylé starobylými, žertovné žertovnými, průpovídkové průpovídkovými atakdále) tak, aby se kterýkoli spisovatel s nejumnější latinou mohl překládat do češtiny a naopak se stejnou uhlazeností.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemoženu pravdu mluvě než vítěziti lha.“


Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„Když máš pochybnosti, mluv pravdu!“

Albert Chevalier foto
Albert Chevalier 16
anglický komik a zpěvák 1861 – 1923
„S krásnou ženou mluv o její moudrosti, s moudrou o její kráse.“

William Butler Yeats foto
William Butler Yeats 15
irský básník 1865 – 1939
„Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí.“

Zdeněk Jirotka foto
Zdeněk Jirotka 8
český dramatik, humorista, novinář, publicista, romanopis... 1911 – 2003
„Všechno lze říci uhlazenou mluvou dobré společnosti. Četl jsem jednou, že diplomat nikdy neřekne, že někdo lže. Použije v takovém případě věty: "Domnívám se, že o správnosti vašich informací dalo by se s úspěchem pochybovat".“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Poezie je mluva, kterou si vytváří básník, když chce vyjádřit svůj největší úžas.“

Alexandre Starší Dumas foto
Alexandre Starší Dumas 20
francouzský spisovatel a dramatik 1802 – 1870
„Mluv jen tehdy a tam, kde je to třeba, a přitom vyslov pouze polovinu toho, co si myslíš.“

Henry Wotton foto
Henry Wotton 2
anglický vyslanec 1568 – 1639
„Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce.“

Karel Slavoj Amerling foto
Karel Slavoj Amerling 4
český filozof, lékař, pedagog a vědecký spisovatel 1807 – 1884
„Volej, až se dovoláš, a pravdu mluv, dokud se pravda nestane.“

Obrázky s citáty na téma mluva

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .