Citáty na téma mrav


Jan Werich foto
Jan Werich 156
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Celej svět už ví to dnes, že řetěz mravy nenapraví.“

Keanu Reeves foto
Keanu Reeves 11
1964
„Nemohu se stát součástí světa, kde muži své ženy oblékají do takových šatů, že vypadají jako děvy lehkých mravů. Kde neexistuje úcta nebo důstojnost a lidskému slovu se dá věřit, jenom když ho doplní o slib. Kde ženy nechtějí děti a muži nechtějí rodinu. Kde mladí považují sami sebe za úspěšné, když řídí auto jejich rodičů, a kde che každý, kdo má alespoň malou moc, demonstrovat, že ostatní nic neznamenají. Kde se lidé hypokriticky hlásí k víře v Boha s láhví alkoholu v ruce a bez sebemenší znalosti o náboženství. Kde je hlavní hodnotou žárlivost, ale pokora a skromnost se jeví jako nevýhoda. Kde lidé zapomněli na lásku, ale pouze se snaží vybrat si vhodného partnera. Kde lidé dávají peníze a čas do opravy svého auta, až vypadají tak pateticky, že to může schovat jen to drahé auto. Nemůžu být už součástí světa, který si hraje na to, že vám dává možnost výběru, ale ti, kteří si vyberou jinou cestu, ji nemohou svobodně následovat. Já si volím svou cestu, ale je škoda, že jsem nenašel porozumění od lidí, od kterých jsem ho čekal.“


Winston Churchill foto
Winston Churchill 80
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele.“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek. Základy metafyziky mravů“ B 66, Praha 1992, str. 91.“

Ellen Gould Whiteová foto
Ellen Gould Whiteová 6
americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého... 1827 – 1915
„Neustálé hromadění majetku jednou třídou lidí by způsobilo velké příkrosti, zbídačení a ponížení druhé třídy lidí. Kdyby se moci zámožných nějakým způsobem nečelilo, stala by se neomezenou, a chudý, ač má v očích Božích stejnou cenu, by byl svými bohatšími bratry pokládán za méněcenného a podle toho by s ním i jednali. Pocit takového útlaku by vyvolal hnutí v chudší třídě. Zavládl by v ní pocit beznaděje a zoufalství, který by vedl ke zkáze mravů společnosti a otevřel dveře zločinům všeho druhu. “

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Dobré mravy vznikají z drobných obětí.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Kde není náboženství, stává se dobrým mravem pokrytectví. Kde není vědění, nevědění se samo prohlásí vědou.“

 Isokratés foto
Isokratés 7
starověký řecký řečník -436 – -338 př. n. l.
„Naše mládež miluje přepych, má špatné mravy, opovrhuje autoritou, nerespektuje starší.“


 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„… tyto společnosti, ponechané bez náležitého dozoru, mohly by se zvrhnout do výstředností, nebezpečných pro náboženství, řád a mravy. Mně sice jejich tajemství nejsou známa, přece však vím, že skutečně udělaly leccos dobrého pro nejbližší, chudé a pro šíření vzdělanosti…(z patentu Josefa II. o svobodných zednářích, 1785)“

Crispus Caius Sallustius foto
Crispus Caius Sallustius 20
římský historik, politik -86 – -34 př. n. l.
„Je pravda, že kam místo pracovitosti vtrhla zahálka a místo zdrženlivosti a spravedlnosti libovůle a pýcha, tam se vytrácí štěstí zároveň s dobrými mravy.“

 Avicenna foto
Avicenna 23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 – 1037
„Zákony mají být přizpůsobeny mravům a zvykům různých národů.“

Claudius Claudianus foto
Claudius Claudianus 14
římský latinský básník 370 – 404
„Když se ke skvělým mravům pojí pýcha, pak ztrácejí cenu.“


Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Soucit nás nutí spěchat bez uvažování na pomoc těm, které vidíme trpět. V přírodním stavu nahrazuje zákony, mravy i ctnost, s tou výhodou, že se nikdo nepokouší neposlechnout jeho sladký hlas.“

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě.“

Zdeňka Ortová foto
Zdeňka Ortová 86
česká spisovatelka 1961
„Nepodléhejte dobrým mravům, mohlo by vám to zkazit pověst.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 54 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .