Citáty na téma mravenec


Paul Henry Dietrich Holbach foto
Paul Henry Dietrich Holbach 8
německo-francouzský přírodovědec doby osvícenství 1723 – 1789
„Trvale projevují zvířata mnohem více snášenlivosti, soudnosti i rozumu než tvor, který se sám pokládá za svrchovaně rozumného. Neboť najdeme snad v lidských společenstvech, založených na utiskování a otroctví nějaká tak účelně organizovaná jako u mravenců, včel nebo bobrů? Viděl snad někdo, že by se divoká zvířata jednoho a téhož druhu shromáždila z ničeho nic někde na planině a bez jakéhokoliv užitku se navzájem pobíjela a vyhlazovala? Zažil snad někdo, že by zvířata mezi sebou vedla náboženské války? Krutost mezi zvířaty je dána hladem a nezbytností opatřit si potravu. Krutost člověka k člověku je motivována ješitností jeho pánů a nesmyslností jeho předsudků.“

Jiří Suchý foto
Jiří Suchý 33
český básník, divadelní ředitel, dramatici, filmový režis... 1931
„O králi Šalamounovi se říká, že rozuměl i jazyku žížal a mravenců. O Christianu Morgensternovi se to ví. Vážným lidem tohoto světa vadí, když třicetiletý muž, který nadto má předpoklady stát se myslitelem, žvatlá po způsobu dětí a vymýšlí si podivná slova jen proto, aby pobavil celou společnost.“


„Mravenci umírají i pod nevinným krokem proroka.“

„Hanba je člověku, když se mu dává rada, aby v pracovitosti napodoboval mravence; dvakrát mu však hanba, když rady té neuposlechne.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„V lidském společenství nepotřebujeme my, lidé, o nic víc úřadů, pravidel a životních předpisů, než jich potřebují jeřábi nebo mravenci ve svém.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Nedopřej svým očím spánku, ani zdřímnout nedávej svým víčkům. Jak gazela vytrhni se z rukou, jako ptáče z rukou čihařových. Jdi k mravenci lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.“

Zdeněk Seydl 6
český kreslený, malíř a scénograf 1916 – 1978
„I mravenec se umí rozčílit - jako nosorožec“ kniha: Co jsem viděl a slyšel v trávě

Somaly Mam foto
Somaly Mam 20
kambodžská spisovatelka a aktivistka 1970
„Chytali jsme také různý hmyz, který jsme jedli, hlavně kobylky a mravence. Mravence doslova zbožňuji!“ Prodaná nevinnost


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Písmenka jsou mravenci v mraveništi lidské kultury.“

„Chceš-li se podobat včele, pracuj pilně jako mravenec.“

„Páni Všehomíra? Mravenci, kteří zabloudili na rovník jednoho jablka.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Literky písma jsou jako mravenci. Jejich hemžení - na první pohled tak neukázněné a nesmyslné - nakonec vytvoří svět řádu a zákonitosti, smyslu a účelu.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .