Citáty na téma mučedník


Jan Masaryk foto
Jan Masaryk 25
český politik 1886 – 1948
„Národ mne považuje za obhájce demokracie a komunisté dělají všechno, aby mě využili ke svým záměrům. Aby mohli přesvědčit lid, že taky já sympatizuju se Sověty. Ale já se nikdy nepropůjčím k této hře. Ano, mohli by mě zabít. Ale kdyby to udělali, stanu se mučedníkem.“

Muhammad Ali foto
Muhammad Ali 39
americký boxer 1942 – 2016
„Inkoust učence je víc než krev mučedníka.“


Jicchak Rabin foto
Jicchak Rabin 5
izraelský politik, státník a obecné 1922 – 1995
„I ve vaší hodině smutku jeho duch žije dál, a proto nesmíte ztrácet naději. Podívejte se na to, co jste dokázali, když jste přiměli kdysi holou poušť rozkvést, vybudovali prosperující demokracii v nepřátelském světě, vyhráli bitvy a války a nyní vítězíte v míru, který je jediným trvalým vítězstvím. Váš ministerský předseda je mučedníkem míru, ale i obětí nenávisti. Určitě se musíme poučit z jeho mučednictví, že pokud se národ nezbaví nenávisti ke svým nepřátelům, riskujem,e že zasejeme semena nenávisti mezi sebe. Prosím tě, národe Izraele, jménem svého vlastního národa, který má svou vlastní litanii ztrát od Abrahama Lincolna k prezidentu Kennedymu a Martinu Lutheru Kingovi, abys nedovolil, aby se to stalo i vám. V Knesetu, ve svých domovech, na místech své modlitby stůjte na správné straně. Šalom, chaver.“

Graham Greene foto
Graham Greene 37
anglický spisovatel, dramatik a literární kritik 1904 – 1991
„Každá armáda prohlašuje své padlé automaticky za hrdiny podobně jako církev své mrtvé za mučedníky.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Nebyl-li tento muž statečný a nebázlivý mučedník a vyznavač Kristův, jistě bude nesnadné, aby jediný člověk došel spasení. --Martin Luther“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Mučedník je člověk, kterému záleží na něčem mimo něj tolik, že nedbá o svůj život. Sebevrah je člověk, kterému záleží na čemkoli mimo něj tak málo, že už s tím nechce nic mít. Jeden chce, aby něco začalo, druhý, aby všechno skončilo.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Člověk je často šťastnější v neštěstí než ve štěstí: jen si vzpomeňte na mučedníky.“

„Inkoust učedníka a krev mučedníka mají v nebi stejnou cenu.“


„Žárlivý člověk je mučedník, který dělá mučedníky z druhých.“

Devasahayam Pillai foto
Devasahayam Pillai 1
indiský svatý 1712 – 1752
„Jeho obrácení připomíná příběh prvokřesťanských mučedníků. Ježíšovo Slovo si jej získalo natolik, že pro něj křest znamenal znovuzrození, avšak zároveň bolestnou zkoušku. Za necelé čtyři roky po přijetí svátosti křtu byl nespravedlivě obviněn, uvězněn a mučen. Vězení se pro něj stalo misijním územím. Svým dobrým příkladem a slovem vyprávěl o Ježíšově životě, o utrpení, smrti a vzkříšení našeho Spasitele.“

Angelo Amato foto
Angelo Amato 1
kardinál římskokatolické církve 1938
„Jeho obrácení připomíná příběh prvokřesťanských mučedníků. Ježíšovo Slovo si jej získalo natolik, že pro něj křest znamenal znovuzrození, avšak zároveň bolestnou zkoušku. Za necelé čtyři roky po přijetí svátosti křtu byl nespravedlivě obviněn, uvězněn a mučen. Vězení se pro něj stalo misijním územím. Svým dobrým příkladem a slovem vyprávěl o Ježíšově životě, o utrpení, smrti a vzkříšení našeho Spasitele.“

James Patrick Broderick 1
irský spisovatel a jezuita 1891 – 1973
„Vyskytovali se špatní, bezohlední, ctižádostiví i pošetilí jezuité - zejména ti pošetilí, a jezuitský pošetilec je stejný jako jakýkoli jiný blázen - ale pátráme-li po duchu Tovaryšstva Ježíšova, nalezneme dokonalé ospravedlnění v obrovské armádě svatořečených či blahoslavených světců a mučedníků, kteří byli živým ztělesněním jeho pravidel a ustanovení.“


„Mučedníci naplňují vítězství smutkem. Neštěstí druhých vrhá stín na naše vlastní štěstí.“

„Mučedníci.: kdyby vstali z mrtvých, jistě bychom jim dali nějakou náhradu.“

Luis Antonio Tagle foto
Luis Antonio Tagle 1
filipínský kardinál 1957
„Svému příteli Jorgemu přeji, aby zůstal tak krásnou osobou, jakou je: pokorným, s nohama na zemi a usměvavým. Ale on umí také plakat! Řekl mi, že by chtěl políbit ruce kardinálům Vietnamu, Číny, zemí, kde je tolik skrytých mučedníků. Soucítí s utrpením světa. Modlím se, aby takovým zůstal navždy: prostým a pokorným, tím, koho svět hledá v dobrém pastýři.“

Maxmilián I. Mexický foto
Maxmilián I. Mexický 1
rakouský arcivévoda 1832 – 1867
„Mexičané, lidé mé krve a mého rodu jsou předurčeni Prozřetelností k tomu, aby přinášeli národům štěstí, nebo aby se stali mučedníky. Nechť je má krev poslední prolitou krví a nechť se má nešťastná adoptivní vlast jednou probudí k novému životu. (slova před popravou)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 23 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .