Citáty na téma nadřízení


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Lidé, kteří si své nejlepší víno nechávají pro lepší příležitosti, jsou optimisté. Pesimisté je pro jistotu vypijí hned. Realisté své nejlepší víno nechávají na dárek pro nadřízeného.“

Zdeňka Ortová foto
Zdeňka Ortová 86
česká spisovatelka 1961
„Častým leštěním kliky u nadřízeného můžeme ztratit svůj vlastní glanc.“


 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou.“

Mark Hume McCormack foto
Mark Hume McCormack 17
americký právník, podnikatel a sportovní prostředek 1930 – 2003
„Lidé zaměstnaní v nějakém podniku mají tendenci přebírat řadu vlastností svých nadřízených.“

Vladimír Darjanin foto
Vladimír Darjanin 1
český podnikatel a organizátor hudebního života 1960
„Ministr může, chce-li, jednat z pozice moci. A já, z titulu funkce ředitele České filharmonie, bych se těžko mohl dostat třeba k premiérovi jakožto jedinému jeho nadřízenému. Buď tedy chce ministerstvo kultury manažera, který bude mít pravomoci a povinnosti, tak jak to nastavil bývalý ministr Jehlička, bude jmenován na šest let a po třech letech se jeho práce zhodnotí, nebo chce lokaje bez názoru, svoji prodlouženou ruku, která poslechne bez přemýšlení každého úředníka, tak jak to nastavilo současné vedení ministerstva.“

Albert Venn Dicey foto
Albert Venn Dicey 1
britský právník a ústavní teoretik 1835 – 1922
„Každý úředník, premiérem počínaje a policistou či výběrčím daní konče, má za všechny činy, jež učinil bez zákonného oprávnění, stejnou zodpovědnost jako kterýkoliv jiný občan, (…) i všichni níže postavení, i když vykonávají příkazy svých nadřízených, jsou za všechny činy, ke kterým je zákon neopravňuje, stejně zodpovědní, jako jakákoliv soukromá osoba.“

Ronald Lewin 1
britský vojenský historik 1914 – 1984
„Nikdo si nemůže oprávněně stěžovat na důstojníka, který je postaven na místo, pro které se nehodí: odpovědnost leží na jeho nadřízených či na ministerstvu války... a osud, která Percivala postavil před úkol bránit Singapore, byl krutý.(O Arthuru Percivalovi)“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Když nadřízený prosí, těžko odmítneš.“


Bernhard Schlink foto
Bernhard Schlink 4
německý spisovatel 1944
„Dost často jsem za svého života učinil to, k čemu jsem se nerozhodl. Něco, ať je to co chce, jedná. Něco mě žene k ženě, kterou už nechci vidět, donutí mě učinit vůči nadřízenému poznámku, s níž si kopu slovní hrob, kouřit dál i přesto, že jsem se rozhodl s kouřením přestat, a přestat kouřit poté, co jsem zjistil, že jsem kuřák a že jím zůstanu... Předčítač“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Nejneukázněnější pracovník je ten, který kritizuje své nadřízené přes jejich výslovný zákaz.“

Václav Dušek foto
Václav Dušek 48
český dramatik, překladatel, romanopisec a scénárista 1944
„Mít vlastní názor je výsadou lidí, jejíchž mzda není závislá na hodnocení nadřízeného.“

Antonín Koniáš foto
Antonín Koniáš 1
český barokní spisovatel, náboženský spisovatel a římskok... 1691 – 1760
„Věří všemu, co učí římská církev, avšak leccos mu v katolicismu připadá zbytečné, jako očistec, zpověď nebo poutě. (svým nadřízeným o Františku Antonínu Šporkovi v dopise z 19. února 1729) “

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .