Citáty na téma náklad


Woody Allen foto
Woody Allen 137
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, d... 1935
„Organizovaný zločin v Americe vynáší přes 40 miliard dolarů ročně – a náklady na kancelářské potřeby jsou naprosto minimální.“

„Svévolně se stáváš nákladem, a zatímco sedáš vedle pseudohipstera, který z iBlbosti konzumuje virály, už se necháváš odvážet z centra organismu Prahy.“


Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Je správné, aby země čerpala své příjmy z těch zřídel, které sama pomáhá budovat. Veškerá vydání země sledují ten účel, aby byla zlepšena hospodářství všech občanů v zemi a veškeré daně jsou placeny z hospodářské činnosti občanů. Náklady země na elektrizaci, melioraci, odborné školství, na kontrolu obecního hospodářství mají jediný účel, aby byly zvýšeny příjmy občanstva, aby byla zvýšena výroba, zlepšeny živnosti, obchod, průmysl, zemědělství z čehož plynou daně z příjmu a obratu do státních pokladen.“

Kjell A Nördström foto
Kjell A Nördström 23
švédsko-norský kostymér 1962
„Vezměte trochu vody, přidejte cukr, nasyťte ji CO2 a nalijte do plechovky. Náklady budou pravděpodobně nižší než čtvrťák. Napište na plechovku Coca-cola a můžete si říct o dolar.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Domácí obědy jsou levné, nepočítáme-li náklady na manželství.“

„Osel přijme každý náklad, jen když může jít v čele stáda.“

Thomas Fuller foto
Thomas Fuller 20
anglický kněz a historik 1608 – 1661
„Člověk, který drží bohatství a neužívá je, je jako osel, který nese náklad zlata a žere bodláčí.“

 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842
„Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem práce.“


Christine von Kohl 1
dánská novinářka 1923 – 2009
„Kde je nezávislost novináře, jestliže jeho plat závisí na výši nákladu jeho listu? “

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„I náklad na studia, který je sám o sobě nanejvýš oprávněný, má smysl jen tak dlouho, dokud je přiměřený.“

Madeleine Albrightová foto
Madeleine Albrightová 27
bývalá americká ministryně zahraničí 1937
„Podstatou práce diplomata je dosáhnout maximální výhody s minimálními náklady.“

Henry Rollins foto
Henry Rollins 8
americký písničkář 1961
„Lidi jsou zkurvený. Naplňují vám život bolestí. Pokaždé si myslíte, že to bude jiné, a ono není. Vždycky je to ten samý náklad prolhaného zla.“


Richard Baxter foto
Richard Baxter 30
anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 – 1691
„Musíte ke svým lidem chovat takové city, jako otec chová ke svým dětem; ano, nejstarostlivější láska matky nesmí převýšit tu naši. Musíme je v bolesti rodit, až by v nich byl zformován Kristus. Měli by vidět, že se nestaráme o vnější věci, výsady, čest, ani život v porovnání s jejich spasením. (…) Když lidé uvidí, že je nepředstíraně milujeme, budou od nás ochotni slyšet všechno. (…) Vizte tedy, abyste ke svým lidem pociťovali lásku ve svých srdcích, a ať to vidí ve vaší řeči a jednání. Ať vidí, že pro ně učiníte náklad i se sami vynaložíte.“

Thorvald Stoltenberg foto
Thorvald Stoltenberg 1
norský politik 1931
„V dnešní době nemůžeme v Arktidě sami ani naplnit potřeby služby pátrání a záchrany. Po vojenské stránce náklady na špičkové technologie rostou tak rychle, že buďto budeme spolupracovat anebo se budeme dívat na úpadek našich systémů obrany. Pokud nebudeme spolupracovat, za 20 let by v Evropě mohly být jen čtyři státy se spolehlivými obrannými systémy – Rusko, Německo, Francie a Velká Británie. “

Egon Lánský foto
Egon Lánský 42
český místopředseda vlády ČR, senátor českého Parlamentu ... 1934 – 2013
„Index životních nákladů: Oddělený život dvou lidí je téměř dvakrát dražší než jejich život společný.“

Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Publikace za rok 1921. 456. La misio de la čechoslovaka nacio. Nova Europo I. 2. […] Ve vlastním nákladu. […] 471. Setba č. 30. přeložena do esperanta od Zdenky Kubíkové: Instruo por gejunuloj pri la seksvivo. […] Na Slovensku. […] 473. Kurs esperantský. 12./7. Podbrezová. Závod. hostinec. […] 477. Kurs esperantský. 13./7. Tamtéž. […] 483. Kurs esperanta. Tamtéž. […] 487. Kurs esperanta. 17./7. U Brezna v horách pod Holým vrchem. […] 489. Kurs esperanta. Tamtéž.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .