Citáty na téma napodobování


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Veškeré umění je napodobováním přírody.“

  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“


Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Ve výchově každého člověka nastane čas, kdy dojde k přesvědčení, že závist je nevědomost, napodobování je sebevražda a že musí sám sebe za všech okolností brát jako svůj vlastní cíl, že i když celý širý vesmír je plný dobra, nedostane se mu žádnému zázračnému rohu hojnosti jinak než tím, že bude obdělávat ten pozemek, který mu byl přidělen. Síla v něm obsažená je naprosto nová a nikdo kromě něj neví, co může udělat, a ani on to nebude vědět, dokud to nezkusí.“

Desmond Morris foto
Desmond Morris 3
anglický zoolog, ethologist a surrealistický malíř 1928
„Šťastna je ta společnost, která postupně získá dokonalou rovnováhu mezi napodobováním a zvědavostí, mezi otrockým, mechanickým přijímáním a rozumným pokrokovým zkoušením nových možností. “

Umberto Boccioni foto
Umberto Boccioni 1
italský malíř a sochař 1882 – 1916
„Sochařství evropských měst poskytuje jak svými pomníky, tak na výstavách tak ubohý obraz barbarství a nudného napodobování, že se moje futuristické oko od něho odvrací s pocitem hlubokého odporu. “

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Dělat pravý opak je také forma napodobování.“ D 96

Aleksej Fjodorovič Merzljakov foto
Aleksej Fjodorovič Merzljakov 1
ruský básník, kritik a profesor 1778 – 1830
„Poezie je slohově harmonické napodobování - někdy věrné, jindy přikrášlené - všeho, co může být v přírodě krásné. Napodobování ve shodě s básníkovým záměrem, s jeho fantazií a citem.“

Viliam Judák foto
Viliam Judák 1
slovenský historik a pedagog 1957
„Člověk má tři cesty, jak jednat moudře. Tou první je přemýšlení - ta je nejšlechetnější, druhou je napodobování - ta je nejsnadnější, třetí je zkušenost - a tato cesta je nejbolistivější.“


Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Co umíme, naučili jsme se od někoho, a udati hranici mezi napodobováním a původním tvořením zůstane věčně nemožno. Nejznamenitější umělci často užili patrně cizích myšlenek, aniž jim to na újmu vzato býti může.“

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Napodobování a obdiv se rozšířily nejprve na krásná těla a pak se šířily stále dál až na krásné duchy. Ti přivedli dovednost, jak vyprazdňovat slušně ve společnosti hlavu, aby to vypadalo, že je ještě plná, tak daleko a k takové soustavnosti, jak jen to šlo.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .