Citáty na téma nářek


Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí.“

 Homér foto
Homér 26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750
„Přestaň již s nářkem. Slzami nespravíš nic.“


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Špatný voják, který svého učitele následuje s nářkem.“

„Láska nespočívá ve slovech, ale v síle lidí nést tíhu světa, jeho bídu mírnit a jeho nářky odstranit.“

Otto Neugebauer foto
Otto Neugebauer 1
rakousko-americký matematik 1899 – 1990
„Jsem přesvědčen, že skutečný pokrok ve studiu historie vědy vyžaduje nejvyšší specializaci. Na rozdíl od běžných nářků si myslím, že pouze ta nejpřesnější znalost podrobností odkrývá stopy ohromujícího bohatství procesů intelektuálního života.“

Alexis De Tocqueville foto
Alexis De Tocqueville 7
francouzský politický myslitel a historik 1805 – 1859
„Většina má ve Spojených státech nesmírnou a skutečnou moc a na své straně má také veřejné mínění, které je téměř stejně mocné. Když se toto veřejné mínění jednou v nějaké záležitosti rozhodne, neexistují… žádné překážky, jež by mohly zpomalit a o to méně zastavit postup vpřed a popřát nějaký čas k tomu, aby byly vyslechnuty nářky těch, kteří na takové rozhodnutí doplácejí.“

Ivan Diviš foto
Ivan Diviš 8
český básník, esejista a spisovatel 1924 – 1999
„Existuje jenom jedno téma, totiž stesk, stesk po úplnosti, po splynutí, strašný stesk nad neúplností, rozpůleností, rozpolceností. Existuje jenom jedno téma, nářek nad tou poltící ranou. Je to téma nevývratné, absolutně nenapadnutelné. Je napadnutelné jen ještě jediným tématem, radostí. Avšak radost není téma.“

J. H. Krchovský foto
J. H. Krchovský 26
český básník 1960
„Vpíjím se do své tmy očima rudýma/ noc říká, že je den? Znám lepší lhářku…/ ta ale odešla… Nechápu kudyma/ vždyť nemám dveře! Jen čtyři zdi nářků“ Dvojité dno


Giovanni Papini foto
Giovanni Papini 3
italský spisovatel 1881 – 1956
„Pesimista, který věří, že život je špatný, přispívá svou bolestí a svými nářky k tomu, že ho doopravdy špatným dělá - optimista, který věří v dobrotu života je jedním z tvůrců této dobroty radostí a silou, kterou mu dává tato víra.“

„Nářek je účinnou prevencí před závistí druhých.“

James Keir Baxter foto
James Keir Baxter 1
novozélandský básník 1926 – 1972
„Unce humoru má větší cenu než libra nářku.“

Abraham Skorka 1
argentinský biofyzik a rabín 1950
„Zejména bych si přál modlit se spolu s ním u Zdi nářků. Jako arcibiskup Buenos Aires udělal mnoho pro vztahy mezi křesťany a židy. Dělal to familiárním způsobem, plným lásky, aby ukázal, že věříme v téhož Boha, i když Jej interpretujeme a prožíváme různě. To nás silně spojilo“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .