Citáty na téma nárok


John Green foto
John Green 34
1977
„Ale já věřím na opravdovou lásku, víš? Nevěřím, že všichni mají nárok mít oči, nebýt nemocní a tak, ale každý by měl mít opravdovou lásku a ta by měla trvat aspoň tak dlouho jako jeho život (Hvězdy nám nepřály)“

Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt 13
pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel ... 1767 – 1835
„Většina lidí se činí nespokojenými jen přehnanými nároky na osud.“


Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Národ, který nezvládl takovou zkoušku, nemá nárok na existenci. Ti nejlepší už padli, zůstali jen méněcenní.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 72
indický politik 1869 – 1948
„Čím bezbrannější je živá bytost, tím větší nárok má na lidskou ochranu před lidskou krutostí.“

Pierre Joseph Proudhon foto
Pierre Joseph Proudhon 3
francouzský politik, filozof, ekonom a socialista 1809 – 1865
„Být ovládán znamená být sledován, pod dohledem, špehován, veden, uzákoněn, reglementován, ohrazen, indoktrinován, přesvědčován, kontrolován, oceňován, odhadován, cenzurován, komandován lidmi, kteří nemají ani nárok, ani znalost, ani ctnost. Být ovládán znamená být při každém pohybu zaznemenán, zaprotokolován, zaregistrován, ohodnocen, orazítkován, změřen, oceněn, zdaněn, puncován, propuštěn, zmocněn, oznámkován, pokárán, zaneprázdněn, vyřazen, usměrněn, korigován. Pod záminkou veřejné užitečnosti a ve jménu obecného zájmu být využit, prozkoumán, odírán, vykořisťován, zmonopolizován, vydírán, vysáván, klamán, okrádán; a pak při sebemenším odporu, při prvním slovu stížnosti ohodnocen důtkou, pokutován, hanoben, urážen, pronásledován, vyplísněn, zbit, odzbrojen, svázán, uvězněn, zastřelen, bombardován, souzen, odsouzen, deportován, obětován, prodán, zrazen, a na vrchol všeho zneužit, napálen, pohaněn, zneuctěn. Taková je vláda, její spravedlnost, její morálka! Ó, lidská bytosti! Je možné, že po šedesát století jsi hnila v této odpornosti?“

Jodi Picoult foto
Jodi Picoult 13
americká spisovatelka 1966
„Když člověku vezmou svobodu, asi ji potom vnímá spíš jako poctu, ne jako nárok. (Vypravěčka)“

Pearl S.  Buck foto
Pearl S. Buck 13
americká spisovatelka 1892 – 1973
„Každý někomu uvízne v srdci, i když si na něj nečiní nárok.“

Steven Erikson foto
Steven Erikson 21
kanadský autor fantasy 1959
„Moudrost nepatří smrtelníkům a ti, které ostatní nazývají moudrými, jsou pouze ti, kteří se skrze neradostnou zkušenost dotkli nevítaných pravd. Protože pro moudrého je i radost prodchnuta smutkem. Ne, svět klade na smrtelníky nároky a ty jsou okamžité, naléhavé, a to zběsile, a dokonce ani když jeden zná rozumný směr, nedokáže změnit šílený pád do neštěstí. (Stvoření temnoty)“


Richard Aldington foto
Richard Aldington 13
anglický spisovatel a básník 1892 – 1962
„Pravá láska znamená milovat bez vzájemných nároků ženy na muže a muže na ženu.“

„Jeho nároky vzrůstaly úměrně tomu, jak se učil počítat.“

 Anakreón foto
Anakreón 11
řecký lyrik -570 – -485 př. n. l.
„Stařec má na lásku o to větší nárok, o co je blíže svému osudu.“

Milan Kenda 20
1937
„Úspěšný člověk současnosti zrcadlí všechny historické etapy: city neandrtálce, srdce kamenné, bronzovou pleť, železné nervy, otrokářské způsoby, sebevědomí feudála a nároky kapitalisty.“


Aulus Persius Flaccus foto
Aulus Persius Flaccus 11
starověký latinský básník 34 – 62
„Nároky na životní úroveň mají odpovídat tomu, nač kapsa stačí.“

Gilles Bernheim foto
Gilles Bernheim 1
francouzský filozof 1952
„Velký počet našich spoluobčanů chápe nárok homosexuálního manželství jako další krok demokratického boje proti nespravedlnosti a diskriminaci v kontextu boje proti rasismu. Tímto způsobem, ve jménu rovnostářství, myšlenkové otevřenosti, modernosti, a dominujícího korektního smýšlení se po nás žádá, abychom zpochybnili jeden ze základů naší společnosti.“

František Tomášek foto
František Tomášek 2
český kardinál, profesor a teolog 1899 – 1992
„To je poslední nárok, který církev vznáší. - (Údajně řečeno v roce 1991. První zmínky se objevují v roce 2011 v diskusi o církevních restitucích, následně je údajný citát hojně rozšiřován jejich odpůrci.)“

Gudrun Veronika Kuglerová 1
österreichische Theologin, Menschenrechtlerin und Juristin 1976
„Je možné, aby menšina sociálně diskriminovala většinu? Jak dokazují dějiny na případu apartheidu, možné to je. A po sedmnácti stoletích od vyhlášení Milánského ediktu je náboženská svoboda v Evropě ve stále větším ohrožení. Diskriminováni nicméně nejsou oni matrikoví křesťané, kteří jdou s proudem doby, nýbrž lidé kladoucí vysoké etické nároky křesťanské morálky.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .