Citáty na téma neklid


 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 60
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Spravedlivý člověk je nejklidnější, nespravedlivý však je pln největšího neklidu.“

Maurice Maeterlinck foto
Maurice Maeterlinck 12
belgický dramatik, básník a esejista 1862 – 1949
„Být šťastný v lásce znamená překonat neklid štěstí.“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest.“

„Ti, kteří odešli před námi, nerozptýlí neklid těch, co budou následovat.“

Anatole France foto
Anatole France 73
francouzský spisovatel 1844 – 1924
„Pravému žárlivci je všecko příčinou podezření, všecko je předmětem neklidu. Žena ho uhrazuje už jenom tím, že žije a dýchá. Děsí se těch úkonů vnitřního života, těch různých tělesných i duševních hnutí, které činí z ženy bytost od něho odlišnou, nezávislou, pudovou, dvojsmyslnou a často nepochopitelnou. Trpí tím, že kvete sama ze sebe jako krásná rostlina, aniž může nějaká milostná moc zadržet a uchopit to vše, co šíří do světa vonného v této pohnuté chvíli, která je mládí a život.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Žárlivost je saň, která se krmí nejistotou a pase pořád po nových soustech neklidu a trápení. Jakmile jí dáme jistotu, buď umře hlady nebo nás v zuřivosti rozsápá.“

Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 194
římský básník -43 – 17 n. l.
„Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje.“

José de Espronceda foto
José de Espronceda 1
španělský básník 1808 – 1842
„Velká láska jsou jen ostrůvky štěstí a moře neklidu.“


 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 60
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Neklid duše neodstraňuje a pravou radost nezpůsobí ani sebevětší bohatství, ani úcta obecného množství, ani nic, co by souviselo s bezmeznými žádostmi.“

„Vlna je pomíjivá. Věčný je jenom neklid moře.“

Josef Suk foto
Josef Suk 1
český skladatel, houslista a pedagog 1874 – 1935
„Pravda bez pozlátka, pravá demokracie nedvořící se mocným a nezdůrazňující vlastní velikost oproti „nižším“, sebevědomí Vyvoleného bez ješitnosti, nejhlubší cit bez sentimentálnosti, nevýslovná radost z práce, čistý a prostý poměr k Bohu a lidem, to byly vlastnosti jeho duše. A stálý tvůrčí neklid! Vidím Mistrovu ruku, která neustále, někdy i během přestávky v rozmluvě, nepokojně hraje na kabátě, jakoby na piáně. Zdálo se, že myslí jen hudbou. (o svém tchánovi Antonínu Dvořákovi)“

„Jeho příběh je pestrý a turbulentní. Není to však bizarní, exotický sólista, ale člověk, jehož život odráží rozpory dnešní doby. Je přímo ztělesněním neklidu, který nás nutí stále hledat a zkoušet něco nového. (o Vladimíru Ossifovi)“


Ladislav Zelenka 1
český violoncellista a vysokoškolský pedagog 1881 – 1957
„Suk, to by byla kapitola sama pro sebe. Byl na jedné straně strašně prostý a srdečný, na druhé straně zas nesmírně složitý. Trpíval hrozně svým stálým neklidem. Když byl v cizině, toužil domů, když byl doma, toužil zase ven. (o Josefu Sukovi)“

Jan Procházka foto
Jan Procházka 42
český scénárista a spisovatel 1929 – 1971
„Neklid člověka vzrůstá s mírou informací, které si osvojuje.“

J. H. Krchovský foto
J. H. Krchovský 26
český básník 1960
„Chybíš mi…Ano, ty / dům plný prázdnoty/ plný mých povzdechů/ od sklepa po střechu // Dům plný neklidu/ z něhož už nevyjdu/ až napřed nohama/ a se mnou touha má (Dvojité dno)“

Guy De Maupassant foto
Guy De Maupassant 26
francouzský spisovatel 1850 – 1893
„Zamyslil se nad tím a uvědomil si, že ten neklid vyvěrá z nejasné a tajné postranní myšlenky, jaké tajíme i sami sobě a objevíme je jen, když prozkoumáme hlubiny svého srdce.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .