Citáty na téma nepravda


Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Vycházelo se přitom ze zcela správného předpokladu, že ve velké lži je ukryt určitý faktor věrohodnosti, a že široké masy daného národa se v nejhlubším jádru svého srdce zkazí snadněji, než že by se vědomě a úmyslně staly nedobrými, pročež ve své primitivní prostotě citů padnou velké lži za oběť snadněji, než malé, neboť samy zřejmě občas k malým lžím sahají. Podobná nepravda jim vůbec nepřijde na mysl, a ani příště neuvěří v možnost tak nehorázné drzosti hanebného překrucování... Největšími znalci těchto možností použití lží a pomluv byli vždy Židé. Vždyť i jejich celá existence je vybudována na jedné obrovské lži, totiž že se u nich jedná o náboženské bratrstvo, zatímco seto točí kolem jedné rasy. Jako taková ukřižovala jednoho z největších duchů lidstva s navždy platnou větou fundamentální pravdy: nazval je "největšími mistry lží". Kdo toto není schopen rozpoznat, nebo to rozpoznat nechce, nebude už nikdy na tomto světě schopen pomoci pravdě k vítězství.“ Mein kampf

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Nejnebezpečnější nepravdy jsou pravdy mírně překroucené.“


„Co je zaseto násilím a nepravdou, hnije, chřadne a beze stopy mizí.“

Gary Snyder foto
Gary Snyder 2
americký básník 1930
„Špiníme svůj vzduch a vodu a žijeme ve hluku a špíně, které by žádné jiné zvíře nesneslo a zároveň nám politikové a reklama říkají, že jsme se nikdy neměli tak dobře. Závislost moderních vlád na podobných nepravdách vede k hanebnému znečišt'ování mysli: televize, rozhlas, film a valná část školské výchovy.“

Pavel Josef Šafařík foto
Pavel Josef Šafařík 12
česky píšící spisovatel, slavista, literární historik, et... 1795 – 1861
„Dobré se zlým, pravda s nepravdou nesrovnáš, nespojíš, nesjednotíš: jedno z nich musí trvat, druhé zaniknout.“

Gotthold Ephraim Lessing foto
Gotthold Ephraim Lessing 33
německý básník 1729 – 1781
„Nelze tvrdit nepravdu, aby vzápětí nebylo nutno vymýšlet nepravdu následující.“

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Nepravda je jako sněhová koule: čím déle ji válí, tím je větší.“

Percy Bysshe Shelley foto
Percy Bysshe Shelley 17
anglický romantický básník 1792 – 1822
„Nejjistěji lže ten, kdo pravdu pouze zfalšuje a nevymýšlí si úplnou lež; nejlépe je tu a tam ubrat kousek pravdy a nahradit ždibcem nepravdy.“


 Ezop foto
Ezop 12
starověký řecký vypravěč -620 – -564 př. n. l.
„To se ti lže, když tě nikdo nemůže usvědčit z nepravdy!“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd.“

Bohuslav Balbín foto
Bohuslav Balbín 1
český literát, historik, zeměpisec a pedagog 1621 – 1688
„Psát nepravdu jsem se nenaučil, psát pravdu se neodvažuji.“

Alexej Pludek foto
Alexej Pludek 7
český československý politik, novinář, politický spisovat... 1923 – 2002
„Rádi si předstíráme nepravdu před vystřízlivěním, které je nepohodlné.“


 Novalis foto
Novalis 27
německý spisovatel 1772 – 1801
„Nepravda má z vyššího hlediska ještě jednu horší stránku než tu obvyklou. Je základem klamného světa, základem nerozpojitelného řetězu bloudění a zmatení.“

Thomas Hobbes foto
Thomas Hobbes 18
anglický filozof 1588 – 1679
„Pravda i nepravda jsou vlastnosti řeči, nikoli věci.“

Zbyněk Hejda 1
český básník a překladatel 1930 – 2013
„Básník se prostě nesmí dopustit nepravdy. Nesmí se vědomě dopouštět lží. Může se dopustit omylu, ale nesmí vědomě spáchat lež. Nesmí podléhat tlakům, že po něm někdo něco chce a že když vyhoví, tak se mu bude lépe dařit, nebo že bude moct i snadněji psát, atd. Ničemu z toho nesmí podlehnout. A když tomu podlehne, tak jeho poezie ztrácí věrohodnost.“

Jaroslav Kmenta foto
Jaroslav Kmenta 10
český novinář a politický spisovatel 1969
„Žádné takové zboží jsem nekupoval. Nemohu si to ani dovolit. Nemám peníze. Mám dvě děti, manželka je v domácnosti a já si vydělám v práci maximálně 4 tisíce korun. Zadržený jsem omylem. Shrbeného i Čejku znám, ale nedokážu vysvětlit, proč o mně říkají nepravdu.“ řekl Mrázek vyšetřovatelům, Kmotr Mrázek

Obrázky s citáty na téma nepravda

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .